Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Кто заботится о безопасности - тот выбирает системы видеонаблюдения

Кто заботится о безопасности - тот выбирает системы видеонаблюденияС чего начать?

Прежде, чем сломя голову бежать и покупать готовое решение, которое посоветовал коллега по работе, внучатая племянница прабабушки или соседский пёс, нужно ясно понимать, что именно Вам нужно.
Какие задачи будет выполнять система? Какую проблему она призвана решить?
В каждом отдельно взятом случае перед системой ставятся определенные задачи. Это либо охранная функция, либо обеспечение контроля, присмотр. Что Вы, как заказчик, хотите получить на выходе от системы? В этом мы сегодня и попробуем разобраться.

Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Інодi при топцi печi спостерiгається поступове ослаблення тяги, паливо горить недостатньо iнтенсивно, а при вiдкритiй топкової дверцятах дим iде в примiщення. Подiбне вiдбувається через засмiчення димоходiв сажею. Пiсля чищення димоходiв тяга вiдновлюється. Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Якщо раптово рiзко ослабла тяга, скорiше всього сталося руйнування одного з впутреннiх елементiв печi, що призвело до перекриття димоходу. Мiсце пошкодження визначається вимiром тяги у всiх прочищувальна отворах. Для вiдновлення дефекту необхiдно розбирати частину кладки.

Повна вiдсутнiсть тяга при розпалюваннi свiдчить про скупчення холодного повiтря в димоходах i димарi. Повiтря в трубi можна зiгрiти, спалюючи в прочищувальна отворi пiд трубою папiр i трiски, в результатi чого тяга вiдновиться.

Рiшення про монтажi камiна

Рiшення про монтажi камiна


У варiантi якщо рiшення про монтажi камiна назрiло вам ще на стадiї спорудження будиночка, то ви маєте можливiсть одночасно провести в стiнi майбутнього будинку канал для димоходу i поставити фундамент, що убезпечить ваш будинок i додасть додатковi можливостi для дизайну.

Вiдразу ж визначте, де вам набагато бiльше всього корисний камiн i звичайно ж врахуйте деякi фактори:

ДЕ І начем ПОВИННА СТОЯТИ ПЕЧЬ »Все про будiвництво та ремонт

Розташування печей у примiщеннях, мабуть, одна, на найважливiших проблем. Тут доводиться враховувати часто несумiснi вимоги. Ставити, скажiмо, її у зовнiшньої стiни або в серединi примiщення? У печi, що стоїть посеред кiмнати або бiля внутрiшньої стiни, бiльш ефективна променева тепловiддача, її простiше оглядати i прочищати. Встановивши пiч бiля зовнiшньої стiни, ми бiльш правильно органiзуємо конвенцiйнi потоки повiтря, в результатi чого уздовж пiдлоги в бiк зовнiшньої стiни буде рухатися зiгрiтий в примiщеннi повiтря. Але така установка печi затемнює кiмнату. ДЕ І начем ПОВИННА СТОЯТИ ПЕЧЬ »Все про будiвництво та ремонт

Якщо пiч знаходиться бiля внутрiшньої стiни, то внаслiдок iнверсiї конвекцiйних потокiв, холодне повiтря буде вiд вiкон рухатися уздовж пiдлоги i в такiй кiмнатi буде постiйно «дути по ногах». З цих точок зору здається бiльш вдалим розташування печi в центрi кiмнати. Але тодi i маленька пiч захарастить навiть бiльшу кiмнату. А адже в сучасному iнтер'єрi пiч вже далеко не головна деталь. Та й дрова доведеться носити через усе примiщення.

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Перед початком кладки рекомендується уточнити правильнiсть розмiщення печi. Для цього вiдповiдно до креслення розкладають насухо спочатку цеглини першого ряду, потiм цеглини одного ряду димової труби. Пiсля цього зi стелi опускають схили на кути димової труби i переконуються, що вiдстань мiж трубою i балками перекриття, а також мiж трубою i кроквами (воно має бути не менше 12 см) достатньо для пристрою горизонтальної протипожежної передiлки.

Прямокутнiсть кутiв першого ряду кладки перевiряють промiром за допомогою шнура вiдстаней по дiагоналi мiж протилежними кутами. Рiзниця мiж цими вiдстанями не повинна перевищувати 5 мм. Взагалi кладка печей вiдрiзняється вiд кладки будiвельних цегляних стiн тим, що кожен ряд печi спочатку викладають насухо, без розчину, попередньо пiдiбраними цеглинами. Цеглини притiсують i пiдганяють один до одного з урахуванням перев'язки швiв. Стесалися поверхнi повиннi бути зверненi назовнi або закритi кладкою.


ОБЕРЕЖНІСТЬ, УВАГА »Все про будiвництво та ремонт

Дотримання протипожежних заходiв при топцi печей надзвичайно важливо, оскiльки майже половина усiх пожеж в будинках, що мають пiчне опалення, вiдбувається через несправностi печей, димоходiв, а також їх неправильної експлуатацiї.

Хоча дерево запалюється при температурi близько 300 ° C, самозаймання його може статися i в результатi тривалого зiткнення з предметами, нагрiтими всього лише до 100 ° C. Тому слiд звертати особливу увагу на мiсця проходу димових труб через мiжповерховi i горищнi примiщення.

Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт

Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт Корпус чисто опалювальної печi складається тiльки з паливника i димооборотов. У виручених та iнших видах побутових печей можуть ще передбачатися плити, духовки, водогрiйнi коробки i т. П.

Топливник - основна частина печi. Його конструкцiя повинна вiдповiдати таким вимогам: вмiщати необхiдну кiлькiсть палива (не менше 75% всього палива, потрiбного на одну топку); забезпечувати достатнє надходження повiтря до палаючого палива; зберiгати високу температуру в зонi горiння.

Допускаемая теплонапруженiсть обсягу топливника, рiвна 200-250 тис. Ккал / м3. год, визначає його мiнiмальний обсяг. Якщо вiн недостатнiй, не буде забезпечена необхiдна тепловiддача печi. Крiм того, для зручностi кладки розмiри топливника повиннi бути кратнi розмiрам цегли.


Камiн своїми руками

Камiн своїми руками

Удосконалення пiчного справи зараз переживає, можливо навiть заявити, другий народження. Дана тематика в основному пов'язана зi зведенням замiської житла. Рiдко в даний час зустрiнеш, що б в збудованому будиночку або особняку не було споруджено камiна. Виготовлений камiн власними руками, дарує не тiльки тепло примiщення найбiльш привабливiше i звичайно ж затишнiше. Природно, камiн не в змозi повнiстю замiнити опалення, але все ж вiн власною присутнiстю вкладає характерну лепту в оформлення iнтер'єру. Вiдкритi камiни мають можливiсть видiляти тiльки лише 10-15% енергiї вiд згорання дров, що не скажеш про закритих камiнах. Закритi камiни припустимо застосовувати також як центральний джерело теплоти.

Печi »Все про будiвництво та ремонт

Печi вимагають постiйного догляду та профiлактичного ремонту.

Два рази на рiк, восени i навеснi, печi i труби очищають вiд сажi, оглядають i закладають всi навiть найдрiбнiшi трiщини, бiлять їх вапном або крейдою.

При необхiдностi змiцнюють або замiнюють окремi зруйнованi цеглини у стiнах, паливниках i димових трубах. Для ремонту печей використовують глиняний розчин, цеглу застосовують червонi, повнотiлi, без трiщин.

Мiсця пiдлягають ремонту, добре змочують водою, наносять i ретельно загладжують глину. Цеглини перед установкою вимочують до повного насичення водою.
Печi »Все про будiвництво та ремонт
У разi утворення конденсату трубу утеплюють, Оштукатуривая известково- гiпсовим розчином на жужiльному пiску.

Розтопити ПЕЧЬ? ЦЕ НЕ ТАК ПРОСТО! »Все про будiвництво та ремонт

Розтоплюють пiч за допомогою пiдкладених пiд дрова паперу, берести або сухих трiсок. Якщо пiч при розпалюваннi димить, необхiдно зiгрiти повiтря в димарi. Це Розтопити ПЕЧЬ? ЦЕ НЕ ТАК ПРОСТО! »Все про будiвництво та ремонт досягається спалюванням паперу або трiсок в отворi прочищувальний дверки труби або на в'юшки. Топкова дверцята i засувка при розтоплюваннi печi повиннi бути повнiстю вiдкритi. Як тiльки дрова розгоряться, топливник закривають i вiдкривають поддувальную дверку, надалi регулюючи тягу в основному з її допомогою.