» » Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Інодi при топцi печi спостерiгається поступове ослаблення тяги, паливо горить недостатньо iнтенсивно, а при вiдкритiй топкової дверцятах дим iде в примiщення. Подiбне вiдбувається через засмiчення димоходiв сажею. Пiсля чищення димоходiв тяга вiдновлюється.

Якщо раптово рiзко ослабла тяга, скорiше всього сталося руйнування одного з впутреннiх елементiв печi, що призвело до перекриття димоходу. Мiсце пошкодження визначається вимiром тяги у всiх прочищувальна отворах. Для вiдновлення дефекту необхiдно розбирати частину кладки.

Повна вiдсутнiсть тяга при розпалюваннi свiдчить про скупчення холодного повiтря в димоходах i димарi. Повiтря в трубi можна зiгрiти, спалюючи в прочищувальна отворi пiд трубою папiр i трiски, в результатi чого тяга вiдновиться. Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Поява конденсату в димарi говорить про дуже низькiй температурi вiдхiдних газiв. Пiдвищити її можна шляхом утеплення димоходу i використання для топки тiльки просушеного палива. Якщо цього виявиться недостатньо, то пiч треба перекладати. У новому варiантi довжина димоходiв i їх перетин повиннi бути менше, а обсяг топливника - бiльше. Причинами появи конденсату можуть бути також: неправильна топка (не закритi топкова дверцята); переповнення зольниковой камери золою, що обмежує надходження повiтря в зону горiння; недостатня гладкiсть внутрiшнiх поверхонь димової труби, що створює додатковий опiр руху газiв.

До обов'язкового зволоженню труби призводить використання при кладцi труби колишнього у вживаннi цегли зi слiдами вапняного розчину, а також недопаленої цегли, який гiгроскопiчний i промерзає взимку. Волога може потрапити всередину труби ззовнi (дощ, снiг) через вiдсутнiсть ковпака на оголовке труби або ж конденсуватися в трубi через протяги в горищному примiщеннi, що викликають надмiрне охолодження стояка труби.

Якщо навiть пiсля тривалої топки стiнки печi не прогрiваються в достатнiй мiрi, то, значить, всерединi димоходiв нарiс товстий теплоизолирующий шар сажi або пiч охолоджується при пiдсосi повiтря через щiлини, що з'явилися в її стiнках. Для усунення цiєї несправностi сажу вичистити або випалити, щiлини розшити i затерти розчином.
19-05-2016, 07:52
76 просмотров
Теги: прочищувальна, димоходiв, кладки, частину, Повна, свiдчить, розпалюваннi, вiдсутнiсть, розбирати, дефекту, пошкодження, Мiсце, визначається, вимiром, вiдновлення, отворах, необхiдно, скупчення, трубою, отворi
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.