Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Будинки з пiноблокiв, недорого i надiйно »Економiка та будiвництво

У вас з'явилася думка побудувати власний будинок, причому заощадити на будiвництвi якомога бiльше. Найкращим виходом буде будiвництво будинку з пiноблоку. При порiвняннi цегляного будинку i аналогiчного будинку, але побудованого з пiноблоку, дуже легко можна побачити, що рiзниця у вартостi досить вiдчутна.

Товщина стiн ПІНОБЛОЧНИХ будинкiв, завжди не менш 30 см, а часом i набагато бiльше. Якщо говорити про теплоiзоляцiйних властивостях пiноблокiв, то така товщина цього матерiалу, вважається приблизно такий же, як метрова товщина стiни, викладеної з цегли. Така теплоiзоляцiя дозволяє досить вiдчутно заощадити простiр. Іншим корисним перевагою даних будинкiв вважається їх здатнiсть «дихати», в результатi життя в цьому будинку набагато зручнiше.

Гiдроiзоляцiя фундаменту будинку »Економiка та будiвництво

У бiльшостi випадкiв фундамент вважається самою вiдповiдальною i дорогою конструкцiєю будiвлi. Вiн весь час пiддається впливу вологи, хiмiчних речовин, якi мiстяться в грунтових водах. Через здатнiсть бетону пропускати вологу, часто, на його поверхнi може утворюватися цвiль. Крiм цього арматура пiддається корозiї. На поверхнi плит виникають трiщини, якi ведуть до руйнування. Для того щоб не допустити руйнування фундаменту i здiйснити захист конструкцiї будiвлi, якi примикають до заглибленим частинах, робиться гiдроiзоляцiя.

У гiдроiзоляцiйних роботах застосовуються рiзнi технологiї та матерiали. Все починається з пiдготовчого етапу. Оброблюванi поверхнi повнiстю висушуються, ретельно очищаються вiд пилу i вирiвнюються. Стирчать кiнцi арматури i дроту зрiзаються. Крiм цього зрубують напливи залiзобетону, наявнi шви, заповнюють бетоном. Залишилися вiд опалубки отвори, зачеканiвают.

Закладка фундамет »Економiка та будiвництво

Фундамент - пiдстава котеджу, чим вiн буде довше стояти, тим буде довше стояти будiвля, розташована на ньому. На хорошому фундаментi буде легше будувати та експлуатувати надалi готова будiвля. Головне вибрати правильний вид фундаменту. Адже фундамент - це основа всього. Нi в якому разi не можна гнатися за дешевизною. Вартiсть фундаменту повинна складати близько 15-20% вiд вартостi всього будинку. Адже копати доведеться багато, i вартiсть земляних робiт дорога. Потрiбно вiдразу ставити надiйний фундамент, адже якщо поставити неправильний фундамент, то його переробка додасть до вартостi будинку ще 30%. При будiвлi правильного фундаменту враховується не тiльки матерiал, з якого вiн буде зроблений, але i склад грунту, на якому вiн буде стояти i поведiнку ґрунтових вод. Адже рiвень пiдземних вод чинить постiйний вплив на поведiнку грунту. Краще всього, якщо грунти будуть промерзати, не досягаючи рiвня грунтових вод. Якщо ж грунт буде промерзати, досягаючи рiвня грунтових вод, будiвництво правильного фундаменту в таких умовах, буде вiдповiдальною справою. Адже з посиленням морозiв буде «стiкати» вниз i рiвень промерзання грунту. За будiвельними нормами рекомендується закладати фундамент до рiвня промерзання грунту, який в Росiї рекомендовано становить 1,5м. Як тiльки пiдземнi води почнуть замерзати, вони починають тиснути на грунт знизу, i вiн починає спучуватися, «здуватися» вгору. І, як правило, цей пiдйом грунту вгору не буде рiвномiрним по всьому периметру фундаменту. А значить i фундамент буде «косити», вихляти, тиснути на варте на ньому будову. Почнуть з'являтися трiщини вiд такого нерiвномiрного розподiлу навантаження, як в стiнах будинку, так i на фундаментi. Тому по виду грунтiв фундаменти бувають трьох типiв - стрiчковi, стовпчастi й плитнi (або збiрнi залiзобетоннi).

Оздоблювальнi та будiвельнi матерiали вiд компанiї Отекс »Економiка та будiвництво

Компанiя «Отекс» з 2000 року працює на ринку будiвельно-оздоблювальних матерiалiв. Офiс компанiї знаходиться в Москвi, але працює на всiй територiї Росiї.
Основна дiяльнiсть органiзацiї - пiдвiснi стелi, свiтильники загального освiтлення та пiдлоговi покриття.
Кiлька рокiв тому компанiя почала займатися LED продукцiєю, led свiтильники вiд росiйського виробника лiдирують у спiввiдношеннi цiна-якiсть.
Фахiвцi впевненi, що ринок освiтлювальних приладiв незабаром зазнає значних змiн. Фактори економiки та довкiлля спонукають переходити до енергозберiгаючих рiшень. Свiтлодiоди дозволили створити свiтильники нової конструкцiї, з недосяжними ранiше характеристиками.
Пiдвiснi стелi швидко створюють багаторiвневу або гладку поверхню. Стеля не вимагає додаткової обробки i монтується на будь-якому етапi ремонту. Пiдвiсна стеля встановлюють у спортивних залах, офiсах, басейнах, житлових примiщеннях, їх монтують повсюдно.
Пiдвiсна стеля має привабливий зовнiшнiй вигляд протягом понад пiвстолiття. Ви забудете, що таке трiщини i облуплена фарба.
Пiдвiсна стеля має рiзну фактуру i широкий дiапазон вiдтiнкiв i кольорiв. Зайдiть на сайт компанiї «Отекс» i виберiть модель з повною вiдповiднiстю вашим смаком i перевазi.

Дачна дiлянка з ухилом »Все для дачi

Якщо порiвняти дачну дiлянку, розташований на рiвнiй мiсцевостi i з деяким ухилом, то останнiй, пiсля облаштування, виглядає часом цiкавiше.

Оздоблення камiна »Економiка та будiвництво

Індивiдуальнiсть i неповторнiсть вашому камiну додасть обробка, що iмiтує природний камiнь. Подiбний стиль носить назву «шале». Такий камiн буде нагадувати давнiй осередок в печерах наших предкiв. На ринку будiвельних матерiалiв можна знайти керамiчну плитку для обробки камiнiв рiзної фактури i колiрної гами. Вибiр плитки величезний. Ви може оформити свiй камiн не тiльки в грубому стилi, але i з дотриманням чiтких класичних лiнiй i форм.
Камiн, оброблений природним каменем монолiтний i масивний. Дизайн примiщення в цьому випадку має на увазi розвiшанi по стiнах колекцiї зброї, шкур тварин, обладункiв тощо.

Ремонт алюмiнiєвих i пластикових вiкон. »Економiка та будiвництво


Встановлюючи в квартирi алюмiнiєвi або пластиковi вiкна, не слiд сподiватися, що вони зможуть багато рокiв працювати без ремонту. Нерiдко, вже через один - два роки з'являються дефекти укосiв i пiдвiконь, ручка вимагає прикладати все бiльшi зусиль для закривання. Можна, звичайно, спробувати самостiйно вирiшити проблеми найпростiшими доступними методами - заклеїти, затикати i т. П. Але це в кращому випадку тимчасове рiшення. Якщо ж, наприклад, вiкно взагалi не закривається, або розбите скло (а на вулицi - зима) - то самому, швидше за все, не вдасться отримати бажаний результат. У той же час правильний ремонт пластикового або алюмiнiєвого вiкна, в бiльшостi випадкiв, зможе усунути несправностi. Цiлком можливо, що потрiбно, наприклад, просто мастило i регулювання фурнiтури, або замiна ущiльнювачiв. У будь-якому випадку краще рiшення - звернутися до послуг майстра - професiонала. Спецiалiст з ремонту вiкон швидко i якiсно проведе будь-якi необхiднi роботи, вiд регулювання механiчної частини, до замiни склопакета.

Мiцнi дерев'янi сходи для замiського котеджу »Економiка та будiвництво

Сходи завжди була важливою i незвичайної частиною великого будинку. Можна смiливо говорити, що в кожному будовi, приватному будинку або котеджi, сходи займає особливе мiсце. Сходи це головна частина дизайну, вона повинна вiдповiдати iнтер'єру, вiдображати всi його нюанси.

Сьогоднi, найбiльш затребуваним матерiалом для виготовлення сходiв будь-якого ступеня складностi, стало дерево. Цей унiкальний матерiал, володiє мiцнiстю i еластичнiстю, має волокнисту внутрiшнiсть, що дає можливiсть дереву легко чинити опiр деформацiї. Неповторний малюнок дерева, при правильному пiдходi, вiдображає всi елементи дизайну, вiн створює оригiнальнiсть всьому примiщенню.

Дерев'янi сходи вiдмiнно виглядають в кожному iнтер'єрi, вони легко поєднуються з рiзними елементами, їх вiдрiзняє висока стiйкiсть i довгi роки експлуатацiї. Вони створюють у будинку тепло, роблять його вишуканим i неповторним. Такi сходи прикрашають будинок, стають гордiстю його господарiв.


Застосування панелей МДФ »Економiка та будiвництво


Панелi МДФ широко застосовуються при створеннi iнтер'єрiв жител, офiсiв, а так також примiщень в меблевому виробництвi З фанерованних плит виробляються лiжка, комоди, тумби, шафи. Крiм цього, вони застосовуються для обробки стiн, мiжкiмнатних дверей, перегородок. Плити мають товщину в 16 мм використовуються як матерiал для виготовлення об'ємних панелей. При цьому готовий продукт володiє пiдвищеним рiвнем теплоiзоляцiї, а також звукоiзоляцiї, що актуально в ресторанах, клубах i т.д.
Переваги панелей МДФ.
1. Мiцнiсть. Даний матерiал не поступається по своїй мiцностi натуральної деревини, тому може бути використаний для створення декоративних i функцiональних конструкцiй.
2. Вологостiйкiсть. Щiльнiсть плит, їх внутрiшня структура, а також зовнiшнє захисне покриття дозволяє пiдвищити показники вологостiйкостi, що дозволяє проводити вологе прибирання. Але застосування МДФ панелей в басейнах i ванних не рекомендується.
3. Декоративнiсть. Можливiсть обробки рiзними матерiалами, а також поєднання рiзних способiв обробки, дозволяють отримати цiкавi малюнки для створення ексклюзивних i цiкавих iнтер'єрiв.

Дерев'янi будинки з клеєного бруса »Економiка та будiвництво

Технологiя виробництва клеєного бруса настiльки налагоджена й автоматизована, що отриманий брус, практично, виходить без вад. Колоди, якi заготовили, розпилюють на дошки i просушують. Всi етапи технологiчного процесу максимально автоматизованi. Пiсля просушування приступають до процесу отримання ламелей. Що це означає? З готових дощок вирiзають бракованi шматки деревини i сучки, а щоб дошка залишилася рiвною, зрощують шматки деревини методом мiнi-шип. Такi ламелi мають однакову довжину i фактуру, вони мають необхiдну вологiсть i однаковий розмiр.
Далi, процесом стругання досягається форма бруса. Щоб брус мав прямокутну форму i вiдповiдний розмiр, його склеюванням пiд тиском. Укладання дерев'яних частин проходить так, щоб волокна мали рiзну спрямованiсть. Отриманий брус не поведе в процесi експлуатацiї, вiн спокiйно витримує навантаження на скручування. Сучасне обладнання, максимальна автоматизацiя виробництва i найжорстокiший контроль на всiх етапах гарантує якiсний матерiал i мiнiмальна кiлькiсть вiдходiв виробництва. Будiвництво замiської нерухомостi часто закiнчується вибором саме клеєного бруса в якостi будiвельного матерiалу. Клеєний брус - це якiсть, бездоганнiсть i чистота матерiалу.


игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры