Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Як побудувати недорогий будинок iз сучасних будматерiалiв »Все для дачi

Як побудувати недорогий будинок iз сучасних будматерiалiв »Все для дачi

Перш, нiж почати зведення будинку або дачi на замiськiй дiлянцi, бажано хоча б трохи розбиратися в будiвельнiй справi. Це пiд силу не тiльки чоловiкам. Ось, наприклад, Свiтлана Козирєва з Санкт-Петербурга розповiла нам, як побудувати недорогий будинок iз сучасних будматерiалiв.

Вiтаю з Новим Роком »Все для дачi

Дорогi вiдвiдувачi мого сайту.

Вiтаю вас всiх, i зареєстрованих i не зареєстрованих, з Новим 2013 роком!

Нехай вiн буде вдалим i принесе усiм нам багато радостi i щастя.

Вiтаю з Новим Роком »Все для дачi

Конструкцiя внутрiшнiх сходiв для двоповерхового будинку »Все для дачi

Конструкцiя внутрiшнiх сходiв для двоповерхового будинку »Все для дачi

Пiсля закiнчення будiвництва будинку в два поверхи або дачi з мансардою завжди виникає проблема зручного i безпечного пiдйому наверх. Особлива складнiсть виникає, коли простiр для установки сходи обмежено або висота стелi низька. Тут важливе значення має конструкцiя внутрiшнiх сходiв для двоповерхового будинку. Ось як впорався з цим завданням Геннадiй Гладков з Нижнього Новгорода.

Утеплення фасаду будiвлi »Економiка та будiвництво

Утеплення фасаду будiвлi »Економiка та будiвництво
Утеплення фасаду будiвлi вiдiграє вирiшальну роль в економiї тепло- i енергоресурсiв примiщення. Найбiльшу популярнiсть придбав «мокрий фасад». Мокрий спосiб дозволяє утеплювати будiвлi будь-якої поверховостi i самих рiзних призначень, при будiвництвi нових та реконструкцiї старих будiвель.
Шар теплоiзоляцiї складається з самого утеплювача - базальтової вати або пiнопласту. Крiплення утеплювача до основи здiйснюється за допомогою клейової сумiшi i дюбелiв. Головною умовою для теплозбереження є захист шару вiд зовнiшнiх атмосферних опадiв i впливiв.
Захист являють собою - армувальний шар, що складається з армуючої фасадної склосiтки i клейової сумiшi. Цей шар допоможе надати теплоiзоляцiї несучу здатнiсть.

Ви вирiшили побудувати замiський будиночок »Економiка та будiвництво

Ви вирiшили побудувати замiський будиночок »Економiка та будiвництво

Жителiв багатьох мегаполiсiв все частiше тягне до природи. Тому багато хто замислюється про те, чи варто придбати невеликий будиночок за мiстом пiд дачку або побудувати замiський особняк.
Але звиклi до цивiлiзацiї люди, як правило, далеко вiд мiста все одно не «вiдриваються». Тому i вибирають, як правило, не зовсiм вiддалену вiд мiста мiсцевiсть - близько 20 кiлометрiв (не бiльше).
При цьому не варто слiпо довiряти реелтерам i порад знайомих. Визначившись iз зоною проживання, ретельно вибирайте дiлянку пiд майбутнє будiвництво. Враховуйте все: i наявнiсть пiд'їзних шляхiв до вашого майбутнього будинку, i можливiсть пiдключення до комунiкацiй (свiтло, вода, каналiзацiя, газ тощо).

Як залити цементну пiдлогу »Економiка та будiвництво

Пол з цементу зазвичай заливають, замiнюючи їм згниле дерев'яне покриття. Видаливши старi дошки i балки, пiдлоги i стiни внизу обробляють фунгiцидними речовинами, всi можливi нiшi заповнюють цеглою i будiвельним матерiалом.

Поверхня пiдлоги має бути рiвною, тому чiтко визначають, до якого рiвня належить пiдсипати щебiнку i пiсок, на якiй лiнiї ляжуть гiдро- i теплоiзоляцiйнi матерiали, якої висоти буде шар цементного розчину.

Спочатку укладають шар щебеню, можна використовувати i стару цеглу. Строго стежте, щоб не потрапили шматки пластика, металу або дерева. Щебiнку ущiльнюють, по нiй насипають шар пiску, який теж утрамбовують i круговими рухами розгладжують лопатою. Потiм вирiзують i кладуть по всiй поверхнi гiдроiзоляцiйний матерiал, закриваючи стики водостiйкою плiвкою. Тут же зверху укладають i теплоiзоляцiйний матерiал.

Дизайн земельної дiлянки »Економiка та будiвництво


Незалежно вiд того, тiльки що Ви придбали собi дачну дiлянку або вiн у Вас був уже давно, рано чи пiзно настає такий момент, коли Ви замислюєтеся про те, щоб щось переробити. Переробка ця стосується не тiльки простого перемiщення будь-яких об'єктiв. Крiм цього потрiбно розпланувати, де i яке дерево потрiбно посадити, де побудувати нову споруду, де посадити квiти, де розташувати дорiжку i багато iншого. Вирiшувати такi питання раптово не потрiбно. Адже саме вiд правильного планування залежатиме подальший нормальне функцiонування всiх комунiкацiй на дiлянцi. Так як же оформити свою земельну дiлянку?
Спочатку, потрiбно все чiтко i грамотно обмiркувати, щоб згодом Вашi переробки нi кому не завадили, i Вам в тому числi. Найбiльшу складнiсть викликає той факт, що планувати все потрiбно на довгий час вперед. Інакше уявiть, як буде прикро i неприємно, якщо через пару рокiв виявиться, що Ви в незручному мiсцi побудували гараж або альтанку, або зовсiм заважатиме дерево, яке Ви ростили багато рокiв поспiль.

Електропостачання дачi або замiського будинку »Економiка та будiвництво


Наявнiсть електрики - один з найважливiших елементiв комфорту житла. Забезпечити електропостачання зможе складна система, яка складається з електрообладнання: пiдстанцiя, трансформатори, лiчильники, пускорегулюючi апарати, кабелi, апарати захисту i так далi.
Пiдстанцiя - електроустановка для перетворення i розподiлу електроенергiї. Вона складається з трансформаторiв, розподiльних пристроїв, допомiжних споруд.
На всiх мережах номiнальну напругу становить 380- 220 В. Такi мережi називають силовими. Мережа електроживлення замiського будинку формується з мережi живлення, ввiдного пристрою, розподiльного пристрою, розподiльної мережi i електрощитка.
Груповi освiтлювальнi мережi - освiтлювальнi прилади з груповими мережами. Розетковi мережi - електричнi розетки з груповими мережами.
Безпека електрокомунiкацiй забезпечать мережi заземлення i захисту вiд блискавок.

Каналiзацiя та її основний елемент - септик »Економiка та будiвництво

Основою системи очищення води є спецiальний резервуар - септик. Вiн виготовляється з металу, бетону або пластику (другий варiант бiльш надiйний i довговiчний, хоч i обiйдеться дорожче). Очищення стокiв в септику здiйснюється механiчно (шляхом подiлу стоку на фракцiї) i бiологiчно:
• при нагнiтаннi в септик повiтря аеробнi бактерiї розкладають домiшки у водi на простi елементи i газ;
• без доступу повiтря ту ж функцiю виконують анаеробнi бактерiї.
У вiдповiдностi зi способом бiологiчної очистки септики можуть оснащуватися системою вентиляцiї або бути майже герметичними. У кожному разi септик закопується в землю, що забезпечує високу швидкiсть надходження в нього стокiв i скорочує площа дiлянки, вiдведену пiд розмiщення каналiзацiї.
Каналiзацiя i труби
Яким би сучасним не був септик, як би не були вдало розташованi поля фiльтрацiї, ефективнiсть вiдведення стокiв залежить багато в чому вiд характеристик труб: матерiалу, з якого вони виготовленi, форми i перетину. Металевi труби, як правило, себе не виправдовують - будь-який метал хiмiчно активний, швидко окислюється i, в результатi, руйнується. Пластик хороший тим, що його легко монтувати.

Будiвництво каркасних будинкiв »Економiка та будiвництво


Каркаснi будинки дуже привабливi не тiльки з позицiї зовнiшнього вигляду, але й вартостi. Стiни таких будинкiв володiють теплоiзоляцiйними властивостями i вiдповiдають всiм нормам i вимогам. Пристрiй фундаменту є дуже вiдповiдальною i трудомiсткою роботою при будiвництвi такого будинку. Каркаснi будинки мають малою масою, яка набагато менше, нiж у цегляних будинкiв, тому для таких будинкiв не потрiбен масивний фундамент. Це також впливає на швидкiсть проведення робiт.
Закладка фундаменту може бути столбчатой ??або монолiтною, залежно вiд конструкцiї будинкiв застосовуються в конкретнiй клiматичнiй зонi. Завдяки варьированию параметрiв i кiлькостi теплоiзоляцiйного матерiалу, каркаснi будинки можна будувати як в умовах крайньої пiвночi, так i в теплих мiсцях. Основу такого будинку становить каркас iз сухого дерева - бруса. Збiрка каркаса робиться в горизонтальному положеннi, каркас виходить дуже мiцним i жорстким, що i необхiдно.
игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры