Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Водостiчна система »Економiка та будiвництво

Мiдний дах i мiднi водостiчнi системи - таким розкiшним i мiцним матерiалом можуть похвалитися небагато власники будинкiв. Мiдь вiдноситься до елiтних матерiалами, вона дорога i, практично, вiчна. Мiднi водостоки розрахованi на жорсткi умови експлуатацiї, їм не страшна корозiя i сильнi навантаження. З часом мiдь покривається шаром окислiв (патиною) i поступово змiнює колiр, але не втрачає своєї мiцностi. Установка мiдної крiвлi i водозливної системи вимагає справжньої майстерностi i високої квалiфiкацiї.
Таку надiйну систему водовiдведення або покрiвлi забезпечить вам виробник Aquasystem. Мiцнiсть i надiйнiсть мiдних конструкцiй забезпеченi нiмецьким стандартом DIN 18461 i товщиною листiв 0,6мм. Мiднi водовiдвiднi системи Аквасистем мають кiлька видiв i розмiрiв, добре пiдходять для невеликих котеджiв i багатоповерхових будинкiв. Їх часто використовують при вiдновленнi старовинних покрiвель та реставрацiї зливних систем. Це чудовий матерiал, дорогий, надiйний i безпечний для людського органiзму.
З iснуючих водовiдвiдних систем популярними в iндивiдуальному будiвництвi стали пластиковi системи водостокiв. Можна назвати кiлька причин, за якими перевага вiддана саме пластику. По-перше, це невелика вага; по-друге, антикорозiйний матерiал. Додамо гарний естетичний вигляд i рiзноманiтнiсть вiдтiнкiв. Позитивним аспектом можна назвати i досить простий процес установки. Всi кольоровi системи з пластика мають повний набiр елементiв, надiйно закрiплюються i не вимагають ретельного i виснажливого догляду.

Оздоблювальнi матерiали: емульсiя, олiфа i фарба »Економiка та будiвництво

Для фарбування поверхонь використовують рiзнi лакофарбовi матерiали. Чим вони вiдрiзняються i в яких видах робiт їх використовують, ви дiзнаєтеся, прочитавши цю статтю.
Олiфа i емульсiя.
Олiфа проводиться на основi лляної або конопляного масла холодного вiджиму. Масло зiгрiвається до температури 300 градусiв. При досягненнi такої температури масло обробляють повiтрям з вмiстом сикативу. В основному олiфа використовується як грунтовiй поверхнi. Їй вирiвнюють стiни i пiдлоги, готують до пiдсумкової фарбування. Також її використовують для обробки металу i деревини. Вона пiдходить як для внутрiшнiх, так i для вуличних робiт.
Олiфа входить до складу емульсiї разом з водою, тваринам плитковим клеєм i бензолом. Емульсiєю в основному розбавляють надто густу фарбу. Вона не пiдходить для обробки вуличних конструкцiй, через свою немiцнiсть. Емульсiю часто використовують для штукатурки стель i стiн.

Як правильно спланувати замiський дiлянку »Все для дачi

Будiвельно-ландшафтнi роботи, як i будь-яке серйозне справу на дачi, вимагають пiдготовки. Вiд грамотного розташування будинку, планування зони вiдпочинку, посадок в саду, штучного водоймища i садових дорiжок буде залежати наскiльки зручною i красивою стане ваша фазенда. Якi при цьому iснують правила планування земельного надiлу. Як уникнути тут можливих помилок. Як правильно спланувати замiський дiлянку. Ось про це спробуємо коротко розповiсти.

Знахiдка для дизайнерiв - коркове покриття »Економiка та будiвництво

У дизайнi iнтер'єру, зовсiм недавно, з'явився новий матерiал - коркове покриття. Пробка володiє хорошими теплоiзоляцiйними та акустичними властивостями, а ще в неї вiдмiннi зовнiшнi данi.
Недолiк у матерiалу всього один - його висока цiна, але цей «недолiк» з лишком компенсується прекрасною можливiстю створити унiкальний iнтер'єр.
Пробка - це кора коркового дуба, який росте в Іспанiї, Португалiї, Алжирi i Марокко. Чому ж пробка так популярна?
Основна перевага пробки - ячеистая структура, яка дозволяє вiдновлювати форму, матерiал практично невразливий.
Пробка стiйка до хiмiчних речовин, їй не зашкодить оцтова кислота або хлорка, а це означає, що її доречно використовувати у ваннiй кiмнатi i на кухнi.

Основнi переваги електромуфтового зварювання »Економiка та будiвництво


Перед тим як визначитися з основними характеристиками електромуфтового зварювання, потрiбно розiбратися в специфiцi її дiяльностi та сферi застосування. І незважаючи на широке застосування в сучасному будiвництвi полiетиленових труб та фiтингiв рiзного призначення, багато людей досi не знають, що ж таке Електромуфтове зварювання i для чого вона потрiбна. Тому розгляд даного питання потрiбно не з розгляду конструкцiї пристрою, а з його цiльового призначення.
Отже, таке обладнання, яке часто застосовується в облаштуваннi сучасного побуту, як Електромуфтове зварювання служить для з'єднання полiетиленових труб. З її допомогою можна створити будь по складностi вузол або врiзатися у вже iснуючий водопровiд, не докладаючи особливих зусиль. А якщо врахувати той факт, що фiтинги полiетилен для яких є основою, зараз дуже широко використовуються як в системах рiзних комунiкацiй в новобудовах, так i в старих будiвлях, то обiйтися без такого обладнання практично неможливо.

Внутрiшнє оздоблення будинку та котеджу »Економiка та будiвництво

До ремонту котеджу, як i до його будiвництва необхiдно пiдходити дуже ретельно. Спочатку створюється i розробляється дизайнерський проект, в якому Замовник за допомогою дизайнерiв нашої Компанiї розповiдає про свої уподобання у визначеннi функцiональностi примiщень, їх стилю, пiдбору вiдповiдної меблiв пiд iнтер'єр, її розташуваннi, освiтленнi примiщень, їх колiрному рiшеннi, виборi матерiалiв для стiн, стелi, статi. Свої мрiї Клiєнт побачить спочатку вiртуально у виглядi креслень, фотографiй, малюнкiв, як до ремонту, так i ескiзи, плани i 3D вiзуалiзацiї котеджу пiсля ремонту, а також комп'ютернi плани всiлякої розмiщення меблiв, розташування електроприладiв i освiтлювальних приладiв. Окремо подаються схеми електрики, системи вентиляцiї та кондицiонування, водопостачання. Складається реально працюючi графiки виконання робiт та їх оплати. Визначається черговiсть виробництва етапiв робiт, пiдбираються вiдповiднi будiвельнi матерiали. Будiвельна компанiя СтройКомплексМаксiмум має таку можливiсть не тiльки брати аванс за роботу зi своїх Клiєнтiв, але i дозволяє їм вносити щомiсячнi внески за актами виконаних робiт або за графiком фiнансування, що дозволяє нашим Клiєнтам бiльш планомiрно i зручно для них розподiляти свої фiнанси.

Як правильно зробити дренаж на дачi »Все для дачi

Облаштування територiї присадибної дiлянки починається з осушення грунту, тобто дренажу. Адже якщо волога буде постiйно накопичуватися в ґрунтi, це може призвести до серйозних негативних наслiдкiв, як для будiвель, так i для бiльшостi рослин, що ростуть в саду.

Екзотика для покрiвлi »Економiка та будiвництво


Стандартнi види покрiвельних покриттiв здатнi викликати iнтерес далеко не у всiх споживачiв, оскiльки багато з них бажають чогось оригiнального i нового i не згоднi на використання при будiвництвi та ремонтi матерiалiв хоч i перевiрених, але додають житлу безликiсть. Основне призначення покрiвлi, як вiдомо, полягає в захистi мешканцiв будинку вiд несприятливих погодних умов. Але цiною такого захисту стає вiддiлення вiд свiту непрозорими конструкцiями, що заважають бачити днем ??блакитне чи закрите хмарами i хмарами небо, а вночi - зiрки. Однак сьогоднi ця проблема стала цiлком вирiшуваною. Досягається рiшення за рахунок використання скляної покрiвлi. Сучаснi технологiї забезпечили можливiсть поєднувати в склянiй покрiвлi надiйний захист вiд холоду i безпеку.

Особливостi швидкомонтованих модульних будiвель »Економiка та будiвництво

Постiйна потреба у швидкому зведеннi будинкiв виробила сьогоднi певнi правила для будiвельної галузi. Настав час, коли потрiбно будувати якiсно, ??недорого i дуже швидко. У цiй ситуацiї виходом стали побудованi з металевих конструкцiй, будiвлi.

Такi швидкобудуюємi модульнi будiвлi вiдрiзняються вiд iнших методiв будiвництва високою надiйнiстю, поєднується з легкiстю монтажу, не високою вартiстю i простотою транспортування. За рахунок типових модульних конструкцiй зменшується термiн будiвництва в кiлька разiв. Треба сказати, що висока швидкiсть не ущемляє якiсть. Пiсля будiвництва швидкобудуюємi будiвлi ще довгий час зберiгають свiй гарний зовнiшнiй вигляд i експлуатацiйнi характеристики.

Як правильно вибрати опору для стовпiв »Економiка та будiвництво

Найбiльш часто, для установки дерев'яних стовпiв застосовується перфорований крiплення. Широке застосування даного типу крiплення викликано простотою в процесi його монтажу. Якщо потрiбно встановити стовп на якiй-небудь поверхнi, то тут iдеальним рiшенням буде використання сталевих оцинкованих опор i з'єднувального куточка для балок.

Наприклад, при необхiдностi встановлення стовпа в бетонну основу, фахiвцi рекомендують в даному випадку застосувати U-подiбну консоль колони з арматурою. Дуже важливо знати, що крiплення таких консолей необхiдно здiйснити ще перед заливкою бетону. Це робиться для того, щоб не допустити змiщення консолi, а також для того, щоб в подальшому процесi будiвництва не виникало похибок.

игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры