» » Натуральний камiнь - глиба!

Натуральний камiнь - глиба!

Натуральний камiнь - глиба!
вiдомий людинi з найдавнiших часiв. Його активно використовували ще древнi люди, що б побудувати або облаштувати своє лiгво. Поступово людина почала розвиватися i разом з цим розвитком стали з'являтися все новi i новi споруди з натурального каменю. Примiтивнi житла перетворилися на розкiшнi палаци та храми. Але як не дивно, мiж житлами первiсних людей i розкiшними храмами де-небудь в Римськiй Імперiї є одна значна подiбнiсть. Ця схожiсть полягає в тому, що i при будiвництвi житла, i при зведеннi стародавнього храму в якостi основного будiвельного матерiалу використовувався натуральний камiнь.

Минуло багато столiть, як людина зрозумiла, що натуральний камiнь можна використовувати не тiльки в якостi основного будiвельного матерiалу, i що багато рiзновидiв натурального каменю володiють непiдробною природною красою, яку ранiше людина ненавмисно ховав. Так навiщо продовжувати це робити? - Подумали древнi будiвельники й архiтектори. Таким чином, люди зрозумiли, що можна (може навiть i потрiбно) використовувати в якостi оздоблювального i облицювального матерiалу. Адже натуральний камiнь буде тiльки прикрашати будiвлю i примiщення всерединi нього.

І незабаром, людина стала користуватися натуральним каменем саме для прикраси будинку, i все рiдше i рiдше натуральний камiнь ставав основним будiвельним матерiалом пiд час зведення чергового храму. Людина зрозумiла, що видобуток i доставка обходиться дуже дорого, а при зведеннi величезних храмiв i палацiв, ця проблема стає головною. У зв'язку з цим людина стала шукати бiльш легкi i дешевi рiшення, i вiдносно скоро були придуманi штучнi будiвельнi матерiали, такi, як цегла, наприклад. Хоча до цегли в той час людинi було ще далеко. Тодi вiн зрозумiв, що штучнi матерiали набагато зручнiше природних матерiалiв. Їх не потрiбно наполегливо добувати, їх не потрiбно везти з далекої країни, при цьому платити багато рiзних податкiв, їх не потрiбно якось обробляти. Незабаром чоловiк зрозумiв, що штучнi матерiали можна робити самим, в потрiбнiй кiлькостi. Їх робили прямо на будiвництвах. Хiба це не зручно?

Що стосується натурального каменю, то в перiод розквiту штучних будiвельних матерiалiв, натуральний камiнь не втратив своєї колишньої популярностi. Його як i ранiше використовували в якостi оздоблювального матерiалу, ну, а в якостi основного будiвельного матерiалу використовували штучнi каменi. Потрiбно вiдзначити, що саме в цей iсторичний перiод було побудовано багато рiзних будiвель, красою яких ми сьогоднi захоплюємося! А все завдяки чому? Завдяки тому, що натуральний камiнь - дуже гарний, витончений, грацiозний, натуральний камiнь - дуже довговiчний. І сьогоднi ми можемо точно оцiнити, якi були масштаби у тiй чи iншiй будiвництва, скiльки всього було використано каменю, скiльки було забраковано.

Археологи знаходять в землi багато покинутi мiста, якi були зруйнованi природною стихiєю. У цих мiстах багато рiзних уламкiв колишнiх будiвель i жител людей, в них багато скелетiв, якi залишилися вiд мiсцевих жителiв. Але, якщо при будiвництвi того чи iншого будинку використовувався натуральний камiнь, то саме це вирiб або цей фрагмент архiтектурної споруди, зроблений з , i знаходять багато археологiв у вiдмiнному станi. Часом складається таке враження, що це знайдене вирiб було зроблено не кiлька сот рокiв тому, а кiлька мiсяцiв або навiть тижнiв. Вражаюче, правда?

Сьогоднi натуральний камiнь, як i в давнину, використовується в якостi оздоблювального або облицювального матерiалу при будiвництвi того чи iншого будинку. Можна навiть сказати, що натуральний камiнь сьогоднi популярний, як нiколи! Кожна людина, хоче привнести частинку природної краси i витонченостi в свiй будинок, кожна людина хоче вiдчути природу. А що ще крiм натурального каменю мiстить ту саму частинку природи, природної краси i витонченостi? Тому сьогоднi у будiвельних компанiй все частiше замовляють сходи, пiдвiконня з натурального каменю або облицювання з того ж натурального каменю.
21-05-2016, 21:41
250 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.