» » Покрiвельнi роботи - не помилитися у виборi пiдрядника

Покрiвельнi роботи - не помилитися у виборi пiдрядника

Покрiвельнi роботи - не помилитися у виборi пiдрядника

Не секрет, що при будiвництвi будинку, замовнику бажано, окрiм забезпечення фiнансовими ресурсами, уважно контролювати всi процеси. Одним з найвiдповiдальнiших моментiв пiд час будiвництва є виконання покрiвельних робiт. Якiсть покрiвлi залежить багатьох чинникiв, проте вибiр пiдрядника, мабуть, є основним.

Неважливо, приступаєте ви до реконструкцiї або здiйснюєте будiвництво нового даху - ви розраховуєте на якiсну послугу.

В даний час на будiвельному ринку присутнiй величезний вибiр матерiалiв i сучасних технологiй для виконання покрiвельних робiт. Також iснує дуже гостра конкуренцiя серед виконавцiв, i замовнику буває важко визначити, чи є претендент на виконання замовлення професiоналом у своїй галузi. Для того щоб зробити правильний вибiр, необхiдно звернути увагу на наступнi моменти.

Оскiльки вiд якостi споруджується покрiвлi залежить наскiльки буде надiйним весь будинок, питання пошуку професiйних покрiвельникiв слiд придiлити найпильнiшу увагу.

По-перше, слiд перевiрити, має чи пiдрядник лiцензiї на будiвництво, квалiфiкованих штатних спiвробiтникiв, реальнi юридичний, а також фактична адреси. Важливо наявнiсть власної технiчної бази, будiвельного складу.

Покрiвельнi роботи - не помилитися у виборi пiдрядника

Слiд мати на увазi, що по закiнченнi дiї термiну лiцензiї, вона не може бути продовжена. Пiдприємство має отримати нову лiцензiю, в якiй має бути зазначено, на який вид дiяльностi вона видана.

Так само, якщо пiдрядник має право експлуатувати вiдповiдну технiку, в його штатi повинен бути головний iнженер, iнженер групи, головний архiтектор та iншої квалiфiкований персонал.

Звичайно, в якостi виконавця краще вибрати компанiю, яка вже давно присутнiй на ринку покрiвельних робiт. У таких компанiй, як правило, є стiйкi зв'язки з виробниками або оптовими постачальниками покрiвельних матерiалiв, що може позитивно позначитися на цiнi за виконану роботу. При цьому швидкiсть виконання робiт при чiткому графiку поставки матерiалiв збiльшується.

Покрiвельнi компанiї, якi йдуть в ногу з часом, постiйно пiдвищують професiйний рiвень персоналу за допомогою спецiальних курсiв для того, щоб мати можливiсть ефективно працювати з найсучаснiшими технологiями.

Однак, важливiше дипломiв та сертифiкатiв вiдгуки задоволених клiєнтiв. Якщо компанiя працює сумлiнно, вона без працi може надати контакти своїх клiєнтiв, до яких можна звернутися i поставити питання.

Так само спiвробiтники сумлiнного пiдрядника повиннi повною мiрою вiдповiдати на будь-якi питання по процесу будiвництва, будь то бюджет будiвництва, термiни виконання робiт або урегулювання спорiв та можливих претензiй.

Зазвичай хорошi компанiї використовують такий маркетинговий хiд, як надання певних гарантiй, оскiльки пiсля виконання всiх робiт покрiвля також потребуватиме перiодичному оглядi та обслуговуваннi.

Потрiбно вiдзначити, що процес виконання покрiвельних робiт передбачає прихованi роботи. Якiсть прихованих робiт дуже часто можна визначити тiльки в процесi експлуатацiї покрiвлi. А розплачуватися за погану якiсть деколи доводиться дуже дорого, аж до замiни всiєї конструкцiї. Тому, якщо хочете побудувати покрiвлю дешевше, краще звернутися до професiоналiв.

22-03-2016, 14:18
219 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.