» » Види сухих будiвельних сумiшей

Види сухих будiвельних сумiшей

Сьогоднi на ринку будiвельних матерiалiв представлена ??величезна кiлькiсть як вузькоспецiалiзованих, так i загальних сухих будiвельних сумiшей.

Сухi сумiшi

Сухi сумiшi знайшли широке застосування при кладцi, шпаклiвцi, теплоiзоляцiйних, гiдроiзоляцiйних i плиткових роботах, влаштуваннi пiдлоги, вирiвнюваннi стелi та стiн. Сухi сумiшi подiляються на такi види: штукатурнi (на основi гiпсу або цементу), клеї (для натурального каменю, керамiчної плитки) , затiрки (наповнювачi) для швiв, кладочнi, шпаклiвки, а також сумiшi для влаштування пiдлог, теплоiзоляцiйнi та гiдроiзоляцiйнi композiцii.Ісходя з областей застосування, сухi будiвельнi сумiшi подiляються на такi групи: Вирiвнювання поверхонь: вапнянi, цементнi, цементно-вапнянi, декоративнi, гiпсовi, сануючi штукатурнi розчини, монтажнi клею i шпаклiвки. Роботи з облицювання: облицювальнi розчини спецiального та загального застосування, затiрки для швов.Как вiдомо в сухi сумiшi, використовуванi в якостi клею для плитки, додаються порошкоподiбнi полiмери, полiвiнiлацетати та ефiри целюлози. Такi клею вiдрiзняються економiчнiстю, так як їх витрата дорiвнює 7-9 кг / м2 на товщину шару 5-7 мм.Основанiе пiд керамiку повинно бути мiцним i рiвнi, необхiдно очистити керамiчну плитку вiд бруду, жиру, пилу i залишкiв фарби. Усунути нерiвностi, трiщини й iншi дефекти можна за допомогою сухих штукатурних сумiшей. Клейовi сумiшi зазвичай мають сiрий колiр, тому пiсля затвердiння клею шви мiж плитками заповнюють кольоровими (за кольором плитки) затирочними сумiшами. Декорування стiн: декоративнi штукатурки, якi пiсля виконання робiт можуть брати рiзноманiтну форму ("короїд", "руно" "гусяча шкiра" i т.д.). Сумiшi для гiдроiзоляцiйних робiт: сумiшi для штукатурної, проникаючої i обмазувальної гiдроiзоляцiї, а також спецрозчин проникаючої дiї. Принцип дiї сумiшей для гiдроiзоляцiйних робiт полягає в тому, що хiмiчнi елементи по капiлярних порах проникають в бетон i вступаю в хiмiчну реакцiю з вiльної вапном, створюють на поверхнi пор конденсат. Саме тому данi сухi сумiшi проникаючої дiї слiд використовувати для iзоляцiї конструкцiй з розвиненою капiлярної пористiстю. Використання даних сумiшей для конструкцiй з бетону з наскрiзними великими порами i для азбестоцементних конструкцiй небажано. Гiдроiзоляцiйнi обмазувальнi сумiшi - сумiшi створюють тонкошаровi непроникнi покриття (1-3 мм), якi наносять на поверхню оброблюваної конструкцiї. Для цього виду iзоляцiї пiдходять сухi сумiшi, у складi яких є в'яжучi гiдравлiчнi, полiмернi добавки i наполнiтелi.В вiдмiну вiд сумiшей проникаючої дiї обмазувальнi сумiшi добре пiдходять для матерiалiв з будь пористiстю. Фактуру поверхнi можна надати за допомогою спецiальної терки. Теплоiзоляцiйнi роботи: вирiвнювальнi та опоряджувальнi сумiшi, спец клею для закрiплення теплоiзоляцiйних матерiалiв. Сумiшi для реставрацiї: грунтовки та спецiальнi штукатурнi сумiшi. Кладочнi роботи: за допомогою кладок сумiшей i розчинiв для кам'яної кладки можна зробити цегляну кладку для побудови несучої стiни. У даному випадку застосовуються сухi будiвельнi сумiшi з кварцовим компонентом, а також з органiчними i неорганiчними пластифицирующими добавками, здатними утримувати воду.
20-03-2016, 07:10
189 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.