» » Коробка будинку. Цегла або дерево?

Коробка будинку. Цегла або дерево?

Припустимо, ви зважили всi "за" i "проти" i вирiшили будувати будинок "на вiки" з природних, екологiчно чистих матерiалiв, таких як дерево або цегла. Що ж у пiдсумку вибрати? Цi матерiали, поряд з необпаленої глиною i природним каменем є найдавнiшими. Про них є згадки навiть у Бiблiї. Цегла - це екологiчно чистий матерiал. Його отримують шляхом випалу глини. Цегли не горять, а також стiни, з них зробленi, "дихають", має гарну iнерцiйнiстю при вiддачi i збереженнi тепла.
Коробка будинку. Цегла або дерево?
Цегла дуже довговiчний. На розкопках в iталiйському мiстi Остiя, побудованому в другому столiттi нашої ери, знайденi добре збереженi цеглу, кладки, зробленої практично 2000 рокiв тому. Це горить про те що за великим рахунком базовi технологiї будiвництва з тих пiр практично не змiнилися. Тiльки ранiше все робилося вручну, зараз же процеси автоматизованi i людська участь зведено до мiнiмуму.Загранiцей при будiвництвi елiтних будинкiв часто застосовують цеглу, на яких спецiально состарiвают поверхню, а то й зовсiм купують цегла або камiнь з стародавнiх руїн. Будинок виходить нiби "з iсторiєю", що цiнується високо. За словами психологiв, такий зовнiшнiй вигляд житла, з шорсткостями, нерiвностями i неоднорiдною забарвленням, комфортнiше сприймається людьми. Нашi очi втомлюються вiд рiвних, одноманiтних лiнiй, i ми швидше втомлюємося вiд строгих мiських споруд. А у нас поки все по-iншому. Цегла намагаються купувати iдеально рiвний, гладкий i одного кольору. Хоча, деякi виробники вже прийшли до того щоб випускати штучно зiстарений цегла.

Переваги цегляної кладки

Перевага цегляної кладки ще полягає в тому, що на даний момент iснує досить багато органiзацiй, якi детально вiдпрацювали всi технологiчнi особливостi та прийоми кладки з цього матерiалу. Чого не вистачає в будiвництвi дерев'яних коробiв ... Крiм того, якого б якостi не поступали дерева для будiвництва, будинки з цього матерiалу нiколи не зараховувалися до осель "вищого розряду". Існує лише досвiд зведення сiльських будиночкiв i дерев'яних церков. Якщо ж будувати котедж з високоякiсної екологiчно чистої деревини, привезеної пiд замовлення з Фiнляндiї, наприклад, або зi Швецiї, Канади, то тут iснує ряд особливостей, через якi не можна довiряти будiвництво аби кому. Такi будинки мають безлiч технологiчних закладних елементiв при закладцi сучасних комунiкацiй, особливi анкери для монтажу, якi вимагають додаткової натяжки деревини при її висиханнi, коли будинок вже побудований. І багато iншого, чому у вiтчизняних компанiй поки недостатньо досвiду. На даний момент добре це збирати вмiють лише iноземнi компанiї. З урахуванням вартостi доставки матерiалiв, оплати робочої сили, житло вийде досить дорогим.
Коробка будинку. Цегла або дерево?
Важлива рада для бажаючих будувати будинки з цегли. Купуючи матерiал, берiть на 5-8% бiльше, нiж закладено в проектi. Це стандартна норма шлюбу або бою.
Коробка будинку. Цегла або дерево?
Будувати стiни з облицювальної цегли краще не нижче нiж 50-70 см вiд землi. В iншому випадку вiн може тягнути в себе вологу. Крiм цього, щоб уникнути "капiлярного пiдсосу" вологи вiд фундаменту, необхiдно органiзувати горизонтальну гiдроiзоляцiю. Ранiше її робили з свинцевих листiв, наприклад. Тепер застосовують такi гiдроiзоляцiйнi матерiали як руберойд, гiдростеклоiзол або густий цементний раствор.Часть в зовнiшнiх або внутрiшнiх стiнах влаштовують димоходи або вентиляцiйнi канали. Для їх укладання необхiдно використовувати щiльний цегла або спецiальнi труби. Часто для цих цiлей застосовують щiлинний цегла, що є великою помилкою i свiдчить про низьку квалiфiкацiю будiвельникiв. У продуктах згоряння сучасних газових котлiв найчастiше мiстяться агресивнi гази, якi призводять до руйнування стiн, їх осипання, в результатi димохiд може повнiстю забитися або зруйнуватися разом зi стiною. Це може обернутися серйозною аварiей.По закiнчення змiни робочої бригадi слiд обов'язково закривати верхню частину стiни целофаном або руберойдом. Інакше, наприклад, мiж роботами може пiти дощ. Тодi вода потрапить в порожнинi щiлинного цегли. Випаровуючись, вона залишить розводи i патьоки, якi будуть висихати досить довго. У разi ж заморозка цегла може i вiвсi потрескаться.Чтоби зробити конструкцiю бiльш надiйною, слiд додатково армувати стiни металевою кладочной сiткою проблемних мiсцях. Це коштує недорого, але значно пiдвищує надiйнiсть перев'язки швов.Также дуже важливо при будiвництвi дотримуватися нормативнi розмiри обпирання плит перекриттiв на стiнку. Навiть якщо зрушити стiну на кiлька сантиметрiв, може в пiдсумку вийти що плита буде висiти в повiтрi, зачепившись за край стiни. При будь-якiй можливостi, якщо сильно тупнути, все може рухнуть.Стоiт ще вiдзначити такий важливий момент: плити великих прольотiв мають особливий будiвельний прогин, який робиться на виробництвi спецiально для того щоб при укладаннi пiд власною вагою i вагою пiдлоги i меблiв плита прийняла горизонтальне положення. Не знаючи того, плити часто укладають прогином вниз. Цей дефект неможливо виправити, i доведеться повнiстю розбирати перекриття. Шви цегляної кладки - це окреме питання. На них навiть iснує своя мода. Зараз, наприклад, прийнято робити поглибленi всередину шви натурального кольору. Тiнь, що падає вiд цегли, робить їх темними. Закордоном дуже люблять тонованi шви. А в Англiї чи Голландiї, наприклад, їх волiють робити свiтлими (бiлими або свiтло-бежевими). Але в цiлому все це справа смаку i залежить вiд стилю, в якому ви будуєте будинок.
Коробка будинку. Цегла або дерево?
При обробцi фасадiв використовують рiзнi штукатурнi елементи. Вони можуть служити не тiльки в якостi прикраси будинку, але i пiдкреслювати його архiтектурнi особливостi. Обробку виконують вже пiсля будiвництва даху. Товщина штукатурки скрiзь повинна бути рiвномiрною. Це збiльшить її довговiчнiсть.
8-06-2016, 11:51
251 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.