» » КОНСТРУЮВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ

КОНСТРУЮВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ

До початку будiвництва проект будинку необхiдно прив'язати до мiсцевих умов, тобто вiдкоригувати об'ємно-планувальне i конструктивне рiшення з урахуванням мiсцевих клiматичних i гiдрогеологiчних особливостей, розробити проект конструкцiї фундаментiв i цокольної частини будинку. Якщо прив'язку типового проекту не вдається доручити квалiфiкованим фахiвцям, елементарний розрахунок фундаментiв i їх конструювання можна виконати своїми силами.

КОНСТРУЮВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ

Конструктивнi рiшення фундаментiв визначаються в основному гiдрогеологiчними умовами. На нерухомих (нездимальних) грунтах доцiльно влаштовувати найпростiшi фундаменти на пiщанiй подушцi. Верх таких фундаментiв можна виконати з будь-яких матерiалiв - гравiю, щебеню, каменю, цегли, бетону, а пiдстава - з крупнозернистого пiску. Головною умовою для влаштування таких фундаментiв є низький рiвень грунтових вод: вiн повинен бути не вище рiвня промерзання грунту. При розташуваннi грунтових вод вище рiвня промерзання грунту останнiй може стати пучинистих (рухомим), а фундаменти з пiщаним пiдставою пiддатися нерiвномiрним сезонним деформацiй.

У рухливих грунтах пристрiй фундаментiв можливо при невеликiй глибинi промерзання i вiдсутностi грунтових вод в ямах або траншеях в момент виконання робiт. Якщо глибина закладення фундаментiв велика (бiльше 1 м), зведення стрiчкових фундаментiв стає економiчно невиправданим, а пристрiй стовпчастих (особливо при використаннi дрiбноштучних матерiалiв) - технiчно важко здiйсненним. У цьому випадку доцiльнiше влаштовувати стовпчастi фундаменти з використанням залiзобетонних стовпiв, азбестоцементних або металевих труб. Якщо є впевненiсть, що пiд час виконання робiт в ямах не буде води, то такi фундаменти можна робити з опорною плитою з монолiтного бетону, що укладається на дно в момент установки стовпiв. Якщо рiвень грунтових вод постiйно знаходиться вище пiдошви фундаментiв, стовпчастi фундаменти слiд влаштовувати зi стовпiв, виготовлених заздалегiдь спiльно з опорною плитою.

Як приклад розглянемо прив'язку проекту одноповерхового трикiмнатного будинку зi стiнами з цегли (дивимося малюнок). Умовно приймемо такi вихiднi данi. Зовнiшнi стiни будинку з ефективного (дiрчастого або щiлинного) цегли товщиною 51 см, внутрiшня несуча стiна з повнотiлої цегли товщиною 25 см, пiдлоги в будинку на ґрунтi на лагах з теплим пiдпiллям, горищне перекриття по дерев'яних балках з мiнераловатним утеплювачем, дах горищнi з покрiвлею з хвилястих азбестоцементних листiв, веранда i ганок прибудованi з дощатою пiдлогою по дерев'яних балках i сумiщеної дахом. Грунти - суглинки з несучою здатнiстю 150 кПа (1,5 кгс / см), рiвень грунтових вод - 1,2 м вiд поверхнi землi, нормативна, тобто встановлена ??для даного району, глибина промерзання грунтов- 1,5 м, нормативне навантаження вiд снiгового покриву 1 кПа (100 кгс / м2).
21-03-2016, 06:08
202 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.