КАРКАСНІ СТІНИ

Основу каркасних стiн становить несучий дерев'яний каркас з двосторонньою обшивкою листовим або погонажних матерiалом. У зовнiшнiх стiнах внутрiшнiй простiр заповнюють утеплювачем.

По витратi матерiалiв i трудомiсткостi зведення каркаснi стiни є найбiльш економiчними. Вони вимагають в 2-3 рази менше деревини, нiж з колод i брущатi, i при використаннi ефективного утеплювача у стiльки ж разiв легше їх. Крiм того, каркаснi стiни на вiдмiну вiд рубаних практично не схильнi до усадки i можуть бути обробленi вiдразу пiсля установки. Експлуатацiйний термiн їх служби при надiйно працюючому утеплювачi i хорошою бiологiчного захисту дерева становить не менше 30-50 рокiв. При зведеннi каркасних стiн не потрiбно великого професiйного досвiду i складних будiвельних механiзмiв та iнструменту. Вузли та деталi каркасної стiни показанi на малюнку.

КАРКАСНІ СТІНИ
1 - насипний ґрунт; 2 - дерен; 3 - щебiнь або гравiй, 4 - фундаментний стовп; 5-заставної утолок; 6 гiдроiзоляцiя; 7 - ростверк (дощатий); 8 - пiдшивка цокольного перекриття; 9 балка цокольного перекриття; 10 - утеплювач (мiнеральна вата); 11 - пароiзоляцiя (пергамiн, снтенiческая плiвка), 12 - нижня обв'язка каркаса; 13-дошки пiдлоги; 14 - внутрiшня дощата обшивка, 15 - зовнiшня дощата обшивка; 16 - продух мiж вертикальними рейками; 17 - тверда деревно-волокниста плита; 18 - вiконна коробка; 19 - горизонтальнi бруски каркаса; 20 - пiдкоси; 21-стiйки каркаса; 22 - верхня обв'язка каркаса; 23 - пiдшивка стелi; 24 - балки горищного перекриття; 25 - опорна дошка; 26 - ходовi дошки; 27 - вiтрова зв'язок; 28 - завзятий брус; 29 - кроквяна нога.

Головний ворог каркасних степ - волога, що знаходиться у внутрiшнiй порожнинi каркаса. Проникнути туди вона може через щiлини i нещiльностi пiд час косих дощiв i снiгових заметiв, а також сконденсуватися в холодну пору року з водяної пари, що надходять з боку житлових примiщень. Зволоження дерев'яного каркаса призводить до передчасного руйнування деревини вiд гниття, а намокання утеплювача рiзко знижує його теплоiзоляцiйнi якостi. Для захисту стiн вiд атмосферної вологи зовнiшню обшивку слiд виконувати з перекриваються вертикальними i горизонтальними стиками та з влаштуванням необхiдних зливiв з виступаючих елементiв стiн. Для захисту стiн вiд внутрiшнiх водяної пари влаштовують пароiзоляцiю з пергамiну або сiнтетiческоi плiвки, що укладається мiж утеплювачем i внутрiшньою обшивкою.

Каркас зовнiшнiх i внутрiшнiх несучих стiн краще виготовляти з дощок товщиною 5 см. Оскiльки зазвичай такий же пиломатерiал йде на пристрiй балок i крокв. Стiйки несучих стiн при товщинi 5 см повиннi мати ширину не менше 10 см. У зовнiшнiх стiнах ширину стiйок каркаса визначають товщиною утеплювача, яка в свою чергу залежить вiд його ефективностi i розрахункової температури зовнiшнього повiтря. Стiйки каркаса встановлюють на нижню обв'язку, яка спирається або на балки цокольного перекриття, або безпосередньо на цоколь по шару гiдроiзоляцiї. По верху стiйок крiплять верхню обв'язку.
14-05-2016, 02:03
185 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.