» » Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв

Будiвництво дерев'яного будинку складається з декiлькох послiдовних етапiв.
1. Розробка проекту. Індивiдуальний проект приватного будинку - це пакет документiв, який включає.

• ситуацiйний схему, яка зображує розташування дiлянки вiдносно дороги i сусiднiх будiвель.
• План дiлянки, що показує точне мiсце знаходження будинку i пiдведення всiх комунiкацiй.
• Зображення фасаду в осях, яке демонструє зовнiшнiй вигляд майбутньої будiвлi. Для того щоб елементи будiвлi чiтко задавалися в просторi, архiтектори починають креслення будинку з нанесення осей (уявних лiнiй). Розрiзняють вертикальнi (позначаються цифрами) i горизонтальнi (позначаються буквами) осi. До осях за певними розмiрами прив'язують всi конструкцiї будiвлi.
• План будинку в розрiзi.
• План фундаментiв.
• План кожного поверху.
• План даху.
• Конструктивне рiшення, яке представляє собою докладний опис матерiалiв, якi використовуються при зведеннi будiвлi, i їх фiзичних характеристик (матерiал для стiн, фундаменту, мансарди, його товщина або дiаметр i т. П.).

При виборi мiсця пiд будiвництво будинку слiд враховувати клiматичнi умови району. У разi якщо зима снiжна, територiю вiд будiвлi до дороги необхiдно щодня очищати вiд заметiв. Це великi часовi та трудовi витрати, тому в мiсцевостi з суворим клiматом краще будувати будинок поряд з дорогою.

2. Планування дiлянки. На пiдставi виконаного проекту визначається i розмiчається точне мiсце забудови.

Пiсля розмiтки вирiвнюється дiлянку - засипаються ями, лiквiдуються горби, при необхiдностi осушується територiя. Вирiвнюючи дiлянку, доцiльно зробити ухил вiд будинку, щоб запобiгти стiкання води (дощу, талих вод) пiд нього. Якщо такої можливостi немає, слiд прорити невеликий канал для вiдведення води вiд будiвлi.

3. Землянi роботи. На даному етапi дiлянку готується до будiвництва будинку - риються котловани пiд фундамент, комунiкацiї, канави для стоку води, при необхiдностi - колодязi.

4. Фундамент, цоколь, вимощення та гiдроiзоляцiя. На вибiр типу фундаменту впливає декiлька параметрiв, зокрема:

Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Фундамент дерев'яного будинку

• матерiал основних конструкцiй - стiн i даху;
• навантаження на фундамент (всi, крiм уже зазначених навантажень вiд власної ваги конструкцiй) - площi фундаменту має вистачити, щоб сприйняти всi переданi на нього навантаження;
• тип грунтiв (пучiнiстие, осадовi i т.д.) - потрiбно обов'язково враховувати характеристики грунтiв, iнакше фундамент просяде або, навпаки, нерiвномiрно витрiщивши;
• рiвень ґрунтових вод;
• глибина промерзання грунтiв - зазвичай фундамент закладається саме на цю глибину;
• ухил поверхнi - якщо дiлянка має великий ухил, фундамент слiд робити ступiнчастим, iнакше споруда може сповзти;
• сейсмiчнiсть району.

Роботи зi зведення фундаментiв починаються пiсля влаштування дренажу, планування будiвельного майданчика, викопування котловану i трамбування його дна, пiдведення iнженерних комунiкацiй.

Для розподiлу тиску вiд фундаменту на грунт рекомендується влаштовувати пiщану або щебеневу подушку.

На основу встановлюється опалубка (щити з дерев'яних дощок, металевих, пластмасових та гiпсокартонних листiв). Вниз укладаються дерев'янi або бетонний кубики (маркери), на них - арматурнi стержнi i сiтки. Потiм конструкцiя заливається бетоном i витримується не менше 2 - 3 днiв до знiмання опалубки.

Щоб уникнути руйнування бетонних конструкцiй фундаменту вiд ґрунтової вологи застосовують гiдроiзоляцiю (обмазувальну, обклеювальну, фарбувальну); вiд атмосферної вологи - вимощення (асфальтовим, бетонним, фунтовим поясом навколо будiвлi).

5. Зведення стiн. Дерев'янi будинки по конструкцiї дiляться на кiлька основних типiв:

Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Зведення стiн.

• каркаснi;
• з профiльованого бруса i оцилiндрованного колоди;
• зi звичайного бруса;
• колод будинки ручної рубки.

Брущатi стiни мають рiвну поверхню, тому багато власникiв будинкiв волiють пiсля закiнчення будiвництва облицювати їх сайдингом, цеглою або iншим оздоблювальним матерiалом.6. Встановлення перекриттiв, внутрiшнiх стiн i перегородок.
Внутрiшнi несучi стiни зводяться одночасно з зовнiшнiми стiнами. Вони спираються безпосередньо на фундамент. Перегородки встановлюються на балки (лаги).

Робота з влаштування перекриттiв починається з укладання балок, якi обов'язково повиннi бути сухими, цiльними i недеформованими, так як приймають на себе основне навантаження перекриттiв. Пiсля укладання всiх балок на них перпендикулярно крiпляться дошки настилу (накат). Потiм укладається пароiзоляцiйна плiвка i, якщо потрiбно, теплоiзоляцiйний або звукоiзоляцiйний матерiал. Перпендикулярно балках укладаються лаги. На останнi прибиваються дошки, на якi можна стелити пiдлогу.

7. Будiвництво даху. Зведення даху - завершальний етап будiвництва «коробки» дерев'яного будинку. Слiд розрiзняти поняття «дах» i «покрiвля».

Етапи будiвництва дерев'яних будинкiв »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Будiвництво даху.

Дахом називають конструкцiю, яка складається з несучих елементiв (крокв або балок покриття), покрiвлею - покриття даху (верхнiй шар).

Дахи призначенi для захисту будинку вiд механiчних пошкоджень i атмосферних впливiв - дощу, снiгу, вiтру. Крiм того, оригiнальний дах пiдвищує архiтектурну виразнiсть дерев'яного будинку.

Будь-який дах складається з несучої i огороджувальної частини. Захисна частина - це покрiвля i пiдстава пiд неї (обрешiтка з дерев'яних брусiв, дощатий настил i т. П.). Завдання несучої частини - передавати снiгову, вiтрову та навантаження вiд власної ваги даху на окремi опори i стiнки споруди. Несуча частина дерев'яного будинку зазвичай зроблена у виглядi дерев'яних крокв або кроквяних ферм.

Існує кiлька правил по вибору покрiвельного матерiалу: слiд дiзнатися, з чого саме i як зроблений даний матерiал, термiн його служби, розглянути модельний ряд, з'ясувати, при якiй максимальнiй i мiнiмальнiй ухилi матерiал можна використовувати, який порядок укладання, яку конструктивну пiдготовку потрiбно виробити ( тип обрешiтки, гiдро- або пароiзоляцiйний шар i т. п.), поцiкавитися умовами експлуатацiї, достоїнствами i можливими недолiками покрiвельного матерiалу, дiзнатися цiну.

Лише з'ясувавши все це, можна приймати остаточне рiшення - купувати матерiал або вибрати щось бiльш пiдходяще. Краще поєднати практичний вибiр покрiвельного матерiалу з естетичної виразнiстю дерев'яного будинку.

8. Пiдведення комунiкацiй.
Може здiйснюватися як пiсля завершення будiвництва, так i перед зведенням стiн пiсля повного затвердiння фундаменту. Для цього у фундаментi залишають спецiальнi отвори, через якi труби каналiзацiї та водопостачання заводяться в будинок i пiсля закiнчення будiвництва пiд'єднуються до введених трубах. Потiм комунiкацiї розводяться по всьому будинку. На цьому етапi будiвлю вже повнiстю побудовано. Залишаються лише внутрiшня обробка i пiдключення всiх комунiкацiй за допомогою вiдповiдних служб.

24-05-2016, 20:35
244 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.