» » Розбиваємо план будинку »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Розбиваємо план будинку »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Розбиваємо план будинку »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Розбиваємо план будинку

Розбивка плану передбачає встановлення обноски, щоб визначити мiсця пiд риття котлованiв для фундаменту. Обноска - це мiцно вбитi в землю кiлки з виходять iз землi кiнцями заввишки 50 - 75 см, якi позначають краю будiвлi, довжину i ширину стiн. Насамперед необхiдно ретельно вимiряти дiлянку. Точнi розмiри будiвлi розраховують, орiєнтуючись на спецiальнi стовпчики, що позначають межi дiлянки, якi встановили геодезичнi служби при оформленнi документiв на будiвництво будинку.

Робиться це за допомогою рулетки. В даний час крiм класичної рулетки iснує дорожча i точна в вимiрi - лазерна (лазерний далекомiр). Вона проста в застосуваннi, надзвичайно зручна i вимiрює вiдстань шляхом вiдображення вiд предмета,

тому її використовують лише при наявностi сусiднiх будiвель, наприклад парканiв, i для точностi вимiрювань розмiщують на спецiальнiй пiдставцi або штативi.

Розбиваємо план будинку »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Рис. 1. Пристрiй обноски

Рис. 1. Пристрiй обноски: А - ширина стiни; Б - ширина фундаменту; 1 - стовпчики; 2 - дошка 3 - розмiтка зовнiшнiх граней стiн; 4 - кiлочок; 5 - цвяхи; 6 - дротiв або шпагат; 7 - схил.

Визначивши таким чином кути будiвлi, необхiдно позначити цi мiсця кiлочками. Пiсля цього на вiдстанi 1 - 2 м починають будувати обноску (рис. 1).

Бiля кожного кута з двох сторiн в землю вставляють двi пари кiлкiв шириною, рiвнiй товщинi фундаменту. На кожну пару прибивають невеликi дошки. У них на половину висоти забивають цвяхи.

На цвяхи натягують будiвельну нитку, щоб вона проходила iдеально рiвно над вбитими кiлками. Виходять своєрiднi осi, якi точно окреслюють довжину i ширину фундаменту.

Результат - розбивка плану будинку на дiлянцi. Згодом на дiлянцi обов'язково з'являться господарськi будiвлi, якi зводять одночасно з будинком або пiсля його заселення. У будь-якому випадку визначитися з їх розташуванням i провести всi необхiднi роботи краще в процесi планування дiлянки, так як мiняти що-небудь пiсля будiвництва будинку i забору досить складно.

У разi якщо плануються вуличний туалет, лазня, погрiб, сарай або басейн, необхiдно заздалегiдь подумати про їх розмiщення вiдносно один одного. Існують певнi норми протипожежних розривiв мiж будiвлями на дiлянцi (табл. 4.1), вiдповiдно до яких проводяться планування i забудова дiлянки.

Пiдготовчi роботи - найбiльш вiдповiдальний i важливий процес, адже вiд його якостi бiльшою мiрою залежить i все iнше будiвництво.

Припустимо, в водонасьiценних грунтах не зроблено дренаж, в результатi через кiлька рокiв будинок накренився через нерiвномiрних осад грунту. Якщо заощадити на плануваннi, на дiлянцi буде застоюватися дощова вода i з'являться калюжi. Якщо ж халатно поставитися до розмiтки осей будинку, збудована будiвля не буде вiдповiдати проекту. Пiсля закiнчення пiдготовчих робiт для уникнення обвалiв i просiдань грунту слiд вiдразу приступити до влаштуванню фундаментiв.

Таблиця 4.1. Норми протипожежних розривiв мiж будiвлями на дiлянцi

Ступiнь вогнестiйкостi будинку

Ступiнь вогнестiйкостi iнших будiвель i розриви мiж ними, м

Вогнетривкi

Важкозгораємi

Спаленнi

Неспаленний

8

10

10

Важкоспалимих

10

12

15

Спалимих

10

15

15

6-06-2016, 10:59
205 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.