» » Особливостi нацiонального будiвництва. Стiни примiщення. »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Особливостi нацiонального будiвництва. Стiни примiщення. »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Стiни захищають внутрiшнi примiщення вiд атмосферних впливiв i створюють в них необхiднi санiтарно-гiгiєнiчнi умови, забезпечують мiцнiсть i стiйкiсть будiвлi, сприймають навантаження вiд мiжповерхових перекриттiв i даху, сходових маршiв i майданчикiв i передають їх на фундаменти. У стiнах торгових будiвель, крiм вiкон, дверей, влаштовують вiтрини. Зовнiшнi стiни створюють зовнiшнiй архiтектурний вигляд будинку, а внутрiшнi стiни i перегородки - планувальну структуру. Стiни взаємопов'язанi майже з усiма конструктивними елементами будiвлi i в значнiй мiрi визначають модульну координацiю розмiрiв будiвлi та окремих його елементiв.

Рiзне призначення стiн викликає численнi, суперечливi вимоги до них. Наприклад, теплостiйкiсть зовнiшнiх цегляних стiн збiльшується при зниженнi об'ємної маси матерiалу, а мiцнiсть зменшується. Для забезпечення теплозахисту цеглянi зовнiшнi стiни високих будiвель достатньо виконувати товщиною 38 см, але для додання необхiдної мiцностi їх роблять 64 см i бiльше. Тому доцiльно буває роздiлити цi функцiї. Повне роздiлення функцiй мiцностi i теплозахисту здiйснено в панельних збiрних стiнах.

Зовнiшнi стiни по конструктивному виконанню дiлять на несучi, самонесучi i навiснi. Несучi стiни захищають будiвлю i сприймають навантаження вiд перекриттiв i даху i передають їх на фундамент. Вони поєднують функцiї теплозахисту i забезпечення мiцностi будiвлi. Самонесучi стiни захищають будiвлю, сприймають навантаження вiд власної маси i передають тиск на фундамент. Самонесучi стiни не несуть навантаження вiд перекриттiв, а горизонтальну вiтрове навантаження передають на конструкцiї каркасу будiвлi. Така конструкцiя стiн значно ефективнiше по витратi матерiалiв i трудомiсткостi споруди. Несучi i самонесучi стiни виконують з цегли, легкобетонних, керамiчних стiнових блокiв або з мiсцевих природних матерiалiв - вапняку, черепашнику, туфу. Навiснi стiни тiльки захищають будiвлю. Їх виконують у виглядi панелей з легких ефективних матерiалiв i навiшують на каркас будiвлi. Це найбiльш iндустрiальний i економiчний тип зовнiшньої стiни.

Зовнiшня стiна будiвлi починається вiд верху фундаменту пiдвальнiй стiною або цоколем. На пiдвальну частину стiни, що знаходиться нижче рiвня землi, крiм вертикального тиску вiд маси стiни, надає горизонтальний тиск грунт, а також грунтовi води, якщо їх рiвень вище пiдлоги пiдвалу.

Частина цоколя знаходиться пiд землею, а частина над землею. На наземну частину цоколя iнтенсивно дiє атмосферна волога - дощ, снiг, на пiдземну - волога, що мiститься в грунтi. Тому цокольну частину стiни необхiдно виконувати з мiцного довговiчного матерiалу i надiйно iзолювати вiд вищерозмiщеної стiни. Часто цоколь торгових будинкiв облицьовують гранiтом або мармуром. Незважаючи на високу вартiсть цих матерiалiв, стiйкiсть їх проти атмосферних впливiв дозволяє в процесi експлуатацiї одержати значний економiчний ефект, тому що не потрiбно щорiчний ремонт.

Сторiнка 1 з 4 |
  • 0
(Голосiв: 0)
2-05-2016, 22:02
179 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.