» » Маленька кухня: облаштованiсть i планування »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Маленька кухня: облаштованiсть i планування »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

На сьогоднiшнiй день, без особливих проблем, можна знайти iнформацiю, присвячену облаштування та плануваннi кухнi. Але бiльшiсть матерiалiв, опублiкованих у книгах - не бiльше, нiж переклад рад зарубiжних дизайнерiв, а статтi, що з'являються в журналах, можуть бути кориснi тiльки власникам схожих великих примiщень для кухнi або окремих кiмнат-їдалень. Але оскiльки сформована практика будiвництва, виключає подiбнi примiщення, ми розглянемо планування кухнi для типових будинкiв.

Що включає в себе поняття - маленька кухня? Це всi кухнi, площа яких менше 8 кв м. (Дана думка iснує, зокрема, при купiвлi-продажу житлової нерухомостi) i примiщення з бiльшою площею, але нерацiональної плануванням, наприклад: вузькi, багатокутнi з неправильними кутами, Г-образнi, прохiднi .

Для кожного випадку можна знайти свої рiшення, - такi, що не пропаде жоден сантиметр корисної площi. Наступнi рекомендацiї допоможуть спланувати кухню зручним чином:

1. Робочий простiр - холодильник - пральна машина - посудомийна машина - мийка - плита (варильна поверхня i духовка - для вбудованої технiки) - бажано розташовувати таким чином, щоб даний простiр не заважало проходу.

2. Сума довжин сторiн робочого простору повинна бути в iнтервалi вiд 3 до 6 метрiв. Як це можна забезпечити? Хоча мийка майже завжди стационарна i прив'язана до каналiзацiйного зливу, проте зараз на ринку досить будматерiалiв i арматури для переносу сантехнiчного зливу плюс рiзнi гнучкi пiдводки дозволяють вивести водопостачання в будь-яке мiсце кухнi.

Плита бiльш-менш рухлива за рахунок еластичного газового шланга або електропроводу i при цьому можна рознести по вiдстанi саму духовку i варильну панель, тому використання духовки що щодня, а зручнiсть розташування варильної панелi дуже важливо для того, хто готує.

Холодильник же взагалi можна пересунути в будь-яке мiсце, однак перед всiма цими дiями необхiдно точно продумати схему розведення електропроводки, порахувати навантаження споживачiв, пiдiбрати вiдповiдне перетин електрокабелiв, а також спланувати розмiщення розеток i вимикачiв, з чим легко впорається квалiфiкований електрик на етапi ремонту примiщення.

Щоб все це уявити, потрiбно накреслити точний план кухнi, звернувши увагу при вимiрах на нерiвностi стiн, неточностi кутiв (вони можуть бути зовсiм не прямi), намалювати в тому ж масштабi i вирiзати з паперу обриси кухонних предметiв, включаючи простору, необхiднi для повного вiдкривання дверей. Чим бiльш точно на планi будуть вiдображенi всi Вашi побажання, тим бiльше буде економiя надалi часу, грошей i нервiв.

Створюючи таким чином обстановку кухнi не забувайте i про решту правилах планування.

3. Пiдбираючи мiсце для газової або електроплити, враховуйте довжину шланга пiдведення газу або електрокабеля i можливiсть протягання прихованим чином, або в кабель-каналах (стосовно дерев'яним будiвлям). При цьому важливо враховувати, як було написано вище, яка проводка у вас на кухнi, чи пiдiйде вона пiд всiх споживачiв, чи витримає повне навантаження, чи не буде перегрiватися.

4. По можливостi, не варто розташовувати поруч варильну поверхню (плиту) i мийку: вода з вогнем не дружать, а бризки на розжаренi конфорки або вiдкрите полум'я досить небезпечнi. Краще мiж ними розташувати стiл або тумбочку. На крайнiй випадок пiдiйде мийка з "крилом" (додатковою поверхнею) з боку плити.

5. Не варто встановлювати газову плиту на вiдстанi менше 30 см вiд вiкна щоб уникнути задування вогню. Звичайно, бiльшiсть сучасних плит оснащенi системою газ-контролю, але в таких питаннях, завжди краще додатково пiдстрахуватися. Якщо на вiкнi передбачаються довгi фiранки, додайте додатковий простiр, що оберiгає їх вiд загоряння у випадку поривiв вiтру.

6. Звернiть увагу на доступ до духовки. Якщо дверцята вiдкриваються вперед, як у бiльшостi моделей, вiдстань вiд фасаду духовки до протилежної стiни або меблiв у неї має бути не менше 1,2 метра, щоб Ви без працi могли витягти лист. Для духовок з дверцятами, що вiдкривається вбiк треба менше мiсця - 1 метр, але при цьому вiд петель дверцята до сусiдньої бiчної стiни повинна бути не менше 30 см, щоб дверi вiдкривалися повнiстю (130 -170 градусiв).

7. При розстановцi високих предметiв меблiв (колони, серванти) або технiки (холодильники, морозильнi камери), спробуйте не розривати ними робочу поверхню. Ця площа на кухнi найнеобхiднiша. Виберiть для них мiсце по краях меблiв.

8. Вибираючи настiннi шафи, враховуйте: висоту стель i зростання господарiв, щоб вони могли дiстати з них будь-яку рiч i не вдарялися об них, працюючи за столом. Звичайне вiдстань, що рекомендується виробниками кухонних меблiв, становить 60 см вiд стiльницi до дна полиць.

9. Над варильною поверхнею (плитою) краще нiчого не вiшати, якщо не встановлена ??витяжка. Та й з бокiв вiд плити торцi пiдвiсних шаф i полиць будуть засолюють жиром та iншими речовинами. Тому краще поставити припливно-витяжну вентиляцiю, або вiдсунути настiннi полки на 30 см вiд країв плити.

Це лише невелика частина правил, застосовних в обстановцi кухнi будь-якого розмiру. Дотримання їх значно полегшує життя: зручнiше готувати їжу, легше доглядати за меблями. А адже i маленьку кухню можна зробити мiсцем вiдпочинку та приємного проведення часу. Для початку треба використовувати всi можливостi збiльшення корисної площi.
Маленька кухня - способи оптимiзацiї

Якщо змiна меблiв у кухнi проходить паралельно з ремонтом всiєї квартири, обмiркуйте можливiсть перепланування. Переносити або прибирати стiни боляче клопiтно i зовсiм необов'язково, тому це може зажадати додаткових погоджень i дозволiв з боку контролюючих iнстанцiй. Краще спробувати позбутися наскрiзного проходу, якщо це можливо. Даний крок спростить дотримання першого правила планування й збiльшить довжину стiн, уздовж яких можна розставляти меблi. Можна, навпаки, розширити дверний прорiз i зовсiм прибрати дверi, що створює ефект вiдкритого простору i вiзуально збiльшує кухню. Або зробити дверi розсувний, що заощадить простiр вiдкриття-закриття. Недолiк мiсця в шафах у такому випадку компенсується покупкою спецiальних закруглених або скошених шаф з вiдкритими полицями, що виходять за межi кухнi, i розширюють таким чином її межi.

Однак, вiдсутнiсть дверей, чревате безперешкодним поширенням заходiв по всiй квартирi. Якщо Вас це бентежить, то вам просто необхiдна дверi. Проста дверi на петлях, тим бiльше що вiдкривається усередину, не пiдходить для маленьких кухонь. Вона вiдбирає майже квадратний метр корисної площi в радiусi вiдкривання, i може зачепити господарку, що повернулася до неї спиною пiд час готування. Тому пропонуємо вашiй увазi iншi варiанти вiддiлення кухнi вiд житлового простору:

Перший варiант - найдешевший, але марний в боротьбi з поширенням запахiв. Це штори або фiранки. Найкраще, звичайно, виглядають стильнi фiранки зi шматочкiв оригiнальних матерiалiв, нанизаних на волосiнь. Це можуть бути шкарлупки горiха, дрiбнi каменi, черепашки або раковини, тонкi металевi трубочки або кульки i т.д. i т.п. Головне, щоб вписувалося в iнтер'єр.

Другий варiант - замiна звичайних дверей на розсувну. Для втiлення цiєї iдеї пiдходить не всяка планування квартири, адже необхiдно простiр, куди буде вiдсуватися дверi. Це означає, що iз зворотного боку кухонної стiни, на якiй розташованi дверi, повинно бути достатньо мiсця для установки всiх необхiдних напрямних механiзмiв. Майже в будь-яке планування впишеться дверi, виконана у виглядi складаний перегородки. У закритому виглядi вона виконує всi функцiї навiсних дверей: приховує вiд поглядiв, захищає вiд запахiв. Її можна тримати i повнiстю i напiввiдкритiй - вона займає зовсiм мало мiсця i не має радiуса вiдкривання, тому збирається "гармошкою". Смуга (перетин) у дверному прорiзi шириною 10 - 20 см (в залежностi вiд ширини складових дверi планок) - це весь простiр, який має бути вiльним для її функцiонування. Рiзноманiтнiсть матерiалiв, з яких можна виготовити складну перегородку, дозволяє використовувати її в будь-якому стильовому рiшеннi iнтер'єру.

Цими нехитрими й досить доступними способами можна збiльшити корисну площу кухнi, а використавши її ефективно, можна домогтися затишку i комфорту навiть у маленьких примiщеннях. Головне - правильно обставити кухню, використавши кожний сантиметр корисної площi.
3-04-2016, 22:09
146 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.