» » Мiфи i реальнiсть про блок-модулях »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Мiфи i реальнiсть про блок-модулях »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Мiф 1. Будинку з блок-модулiв - дешевше капiтальних.

У блок-модульному будiвництвi три категорiї будинкiв:

  • дешевi будiвельнi вагончики (цiнова категорiя 9-12 тис. руб за метр),
  • блок-модулi для тимчасового (короткострокового) розмiщення офiсiв i гуртожиткiв (цiнова категорiя - 15-17 тис. руб за метр),
  • та будiвлi постiйного розмiщення офiсно-побутового призначення, або для розмiщення спецiальних технiчних i технологiчних примiщень (лабораторiй та iн.) (цiнова категорiя вiд 24 тис. рублiв за метр).

Для перших двох категорiй твердження про дешевизну вiрне, але слiд зазначити якiсть i довговiчнiсть отриманих примiщень.

Що ж стосується третьої категорiї, то вартiсть будiвництва порiвнянна з витратами на капiтальний будинок. Це пов'язано з тим, що пропонованi вимоги диктують застосування високоякiсних матерiалiв, iнженерних систем i дотримання технологiй, що i призводить до подорожчання кiнцевих виробiв.

Мiфи i реальнiсть про блок-модулях »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Мiф 2. Блок-модулi це низькотехнологiчних вирiб, що не вимагає серйозного виробництва i висококвалiфiкованих кадрiв.

Для першої категорiї модулiв - дiйсно, все що потрiбно це руки i рiвна площадка пiд вiдкритим небом. До речi бiльшiсть побутiвок так i збираються - мається бригада зварювальникiв (2 особи) вони вiдповiдають за каркас. Бригада складальникiв - 2-3 людини - вони збирають усе iнше. Маляр, сантехнiк i електрик - прихожих по виклику. Виробничi площi - це грунтована або вiдсипана гравiєм вiдкритий майданчик. Собiвартiсть виробництва, як Ви розумiєте, просто нiяка.

Виробництво блокiв другої i третьої категорiї - це звичайно простiше нiж збирати верстати або машини, але тим не менше потрiбно повномасштабне, правильно органiзоване, укомплектоване устаткуванням i квалiфiкованим персоналом i менеджментом виробництво. Службами контролю якостi, збуту, складом, ПТО, бухгалтерiя, постачання, логiстики та iншими атрибутами працюючого бiзнесу.

Частка виробничих витрат у цiнi для компанiї виробляє побутiвки - 3-5%, для другої - до 40%.

8-06-2016, 04:08
153 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.