» » Розумний лiчильник електроенергiї вiд Intel »Економiка та будiвництво

Розумний лiчильник електроенергiї вiд Intel »Економiка та будiвництво

Розумний лiчильник електроенергiї вiд Intel »Економiка та будiвництво
Вiдома компанiя Intel розробила новий пристрiй, яке здатне стежити за енергоспоживанням всiх приладiв в розумному будинку.

Компактний пристрiй, який з легкiстю помiститься в кишеню, пiдключається до будь розетцi i автоматично фiксує енергоспоживання кожного приладу в будинку. Використовуючи бездротовий канал розумний лiчильник передає збереженi данi на мiкрокомп'ютер, який заснований на базi сучасного процесора Intel Atom i надiйної операцiйною системою Meego.

Лiчильник автоматично зберiгає данi при виявленнi змiни напруги, пiд час пiдключення будь-якого пристрою до електромережi. Вiн здатний фiксувати включення або виключення будь-яких пристроїв, починаючи вiд електрочайника i закiнчуючи персональним комп'ютером. Збережена iнформацiя може придатися для складання своєрiдних журналiв. Це дозволить легко визначити, скiльки годин на день був включений комп'ютер або лампа в дитячiй.

Сучасна система Intel дозволяє економити грошi за рахунок включення електроприладiв пiд час зниження цiни на електроенергiю. У Європi цiна на електроенергiю iстотно залежить вiд часу доби i в Росiї поступово впроваджується подiбна система. Господарi мають можливiсть змiнити температуру в примiщеннi або вiдключити клiматичне обладнання в перiод пiдвищеної тарифiкацiї. Наявнiсть лiчильникiв забезпечить не тiльки контроль над станом електроприладiв, але i дозволить управляти всiма електричними пристроями в будiвлi.

З офiцiйного джерела Intel AppUp Store можна буде здiйснювати оновлення програм та програмного забезпечення для всiх iнтелектуальних пристроїв з процесорами Atom.

На форумi в Пекiнi представники компанiї Intel продемонстрували всi можливостi пристрою на кухонних електроприладах. Фахiвцями не обговорювалася тема впровадження лiчильника в систему розумний будинок. Очевидно, що при додаваннi певних функцiй новий лiчильник був би набагато ефективнiше для розумного будинку.

Спiвробiтники компанiї також подiлилися iнформацiєю i про iншi енергозберiгаючих проектах для житлових будинкiв. Наприклад, iнтенсивно ведуться роботи над технологiєю, яка дозволить перекачувати невитрачених електрику з електромобiля в електромережу будинку. Є й iншi проекти - по заощадженню невикористаної енергiї в будинку без передачi в електромережу мiста. А також в декiлькох словах компанiя Intel представила проект - з вироблення електроенергiї використовуючи вiтрянi турбiни.
27-10-2014, 07:07
137 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.