» » Професiйне склiння балкона »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Професiйне склiння балкона »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Професiйне склiння балкона »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


У бiльшостi квартир у великих будинках є балкони або ж лоджiї. Мiж собою вони значно вiдрiзняються в першу чергу розмiрами. Найчастiше лоджiя в рази бiльше балкона. Крiм цього лоджiя вважається бiльш теплою, надiйної i навiть монументальної конструкцiєю, нiж балкон. Ще трохи бiльше двадцяти рокiв тому i те й iнше розглядалося виключно як мiсце для складування тимчасово непотрiбних речей, а також як сховище домашнiх заготовок i консервiв. Тодi вперше i з'явилося таке поняття як . Але в тi часи в бiльшостi випадкiв склiння вироблялося далеко не професiйно, так ще й з використанням рiзних пiдручних засобiв не завжди пiдходять для цiєї справи. У бiльшостi випадкiв склiння було вкрай легким i виконувало єдину функцiю - захист вiд бруду i пилу йде iз зовнiшнього середовища. В останнє десятилiття люди все бiльше стали приходити до усвiдомлення того, що балкон, а тим бiльше лоджiю цiлком можна використовувати як додаткову житлову площу. Їх прагнуть утеплювати i створити лiтнiй сад, оранжерею, робочий кабiнет, подобу веранди або навiть спальню.

На сьогоднiшнiй день iснує величезна безлiч рiзних варiантiв утеплення лоджiї або ж балкона. Деякi з них вимагають значних витрат i навiть документального пiдтвердження, як, наприклад, виведення системи опалення на лоджiю. І все ж чiльна увага по ранiше придiляється саме склiнню, але варто вiдзначити той факт, що сучасне склiння кардинально вiдрiзняється вiд старих стандартiв. Так зараз велика увага придiляється таким критерiям i вимогам до склiння, як висока ступiнь теплоiзоляцiї. Цей фактор сприяє досягненню першочергового завдання оновленого простору: тепле примiщення. Також при склiннi важливо враховувати звуко-i шумоiзоляцiю нових вiконних конструкцiй. І як i ранiше не можна забувати про захист вiд проникнення пилу i бруду iз зовнiшнього середовища. Для такого роду склiння найкращим чином в даний час пiдходять саме , якi особливо широко застосовуються при склiннi великогабаритних лоджiй. Такi лоджiї надалi цiлком можна використовувати як повноцiнну житлову кiмнату, наприклад спальню. Для того, щоб пластиковi вiкна вiдповiдали всiм вимогам i параметрам майбутньої кiмнати, рекомендується замовляти їх тiльки в перевiрених спецiалiзованих компанiях виробниках.
31-03-2015, 21:41
150 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.