» » Металопластиковi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Металопластиковi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Металопластиковi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Металопластиковi вiкна

Сьогоднi нове будiвництво немислимо без використання так званих євровiкон, виготовлених з якiсних матерiалiв за новими технологiями. Перш нiж вiддати вибiр на користь металопластикового вiкна, потрiбно визначити, яким вимогам вона повинна вiдповiдати.

Одну з головних функцiй, яку має виконувати металопластикове вiкно, - це бути бар'єром на шляху втрат тепла, якi в зимовий час досягають майже третини всiх тепловтрат, що вiдбуваються крiзь огороджувальнi конструкцiї будинку. До того ж вiкно повинно бути герметичним i не пропускати в примiщення вологу, пил i шум з вулицi, тобто захищати будинок вiд несприятливих клiматичних проявiв, бути зручним в експлуатацiї, мати високi естетичнi характеристики i тривалий термiн служби.


З чого складається вiкно?

Вiконна конструкцiя включає в себе: стулку i раму з металопластикового профiлю, склопакет, фурнiтуру, систему вентиляцiї, ущiльнювальнi прокладки, сливи i пiдвiконня.

Якщо серйозно пiдходити до вибору вiкна, то треба придiлити належну увагу кожному елементу цiєї конструкцiї, враховуючи, що головними в нiй є пластиковий профiль i склопакет. На частку профiлю у вiкнi припадає всього 10-20% всiєї площi, решта - це светопрозрачная конструкцiя. Незважаючи на те що опiр теплопередачi встановлено для вiкна в цiлому, кожну з його складових характеризують свої власнi нормативи.

Елементи вiконної конструкцiї

Металопластиковi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Вiконний профiль

Сьогоднi на ринку можна зустрiти рами, ви наповненi з багатьох матерiалiв: ПВХ, алюмiнiю, сталi, дерева й склопластику. Профiлi з алюмiнiю легкi i мiцнi, їх вiдрiзняє довговiчнiсть, стiйкiсть до корозiї i загряз ненiю. До недолiкiв можна вiднести їх бiльш високу вартiсть i високу теплопровiднiсть алюмiнiю. Щоб нiвелювати цю властивiсть, в профiль вставляють теплоiзолюючi прокладки. Дерев'янi профiлi мають низьку теплопровiднiсть, легкi i морозостiйкi. Вони екологiчнi, добре вписуються в iнтер'єр, їх легко ремонтувати.

Бувають комбiнованi вiконнi рами, виконанi з двох матерiалiв - дерева та алюмiнiю, дерева та пластику (ПВХ). Їх зовнiшня частина, звернена до примiщення, як правило, виконується з дерева, а зовнiшня з металу або пластику. Інодi вiконну раму повнiстю роблять з дерева, захищаючи її зовнi вiд зовнiшнiх впливiв металевою оболонкою. Але самими затребуваними є металопластиковi профiлi - ІЗ полiвiнiлхлориду (ПВХ), що вiдповiдають всiм современ¬ним технологiчним вимогам i мають доступну цiну.

ПВХ - це штучний матерiал, вироблений з нафти, хлору i кам'яної солi зi спецiальними добавками, що додають йому термостiйкiсть i довговiчнiсть. Однаковi на вигляд профiлi мають рiзну вартiсть за рахунок добавок. У готовому продуктi вiзуально їх виявити неможливо, але саме вони гарантують профiлем мiцнiсть i бiлизну.


Вибираємо профiль

При виборi вiконного профiлю перше, на що треба звернути увагу, - це країна-виробник. Вирiб, вироблене в Нiмеччинi, де зародилося виробництво ПВХ-профiлiв i де сьогоднi розробляються новiтнi технологiї та удосконалення в цiй галузi, нiколи не пiдведе i прослужить довго. Якiстю вiдрiзняється продукцiя Бельгiї, Францiї, Нiдерландiв, Великобританiї. Профiлi цих країн завозять в Україну вiтчизнянi фiрми, якi займаються виробництвом металопластикових вiкон.

Другий момент - це наявнiсть у продукцiї сертифiката, який в Європi означає систему контролю за якiстю, DIN EN ISO 90000-2000 та сертифiкату RAL, визначального вiдповiднiсть виробу фiзико-механiчними властивостями.

Враховуючи, що опiр теплопередачi в першiй клiматичнiй зонi України, де розташований Київ, становить не менше 0,5 (м2. ОС) / Вт, вiкно повинно мати вiдповiдну конструкцiю.

Вiконний профiль повинен володiти значною монтажною шириною - 58-70 мм, щоб у нього можна було вставити багатоiнсценує склопакет, мати достатню кiлькiсть камер - 4-5 i товщину стiнки - 3 мм, щоб краще зберiгати тепло. Також необхiднi три контури ущiльнення притвору, якi дозволяти зробити конструкцiю вiкна герметичнiй з високим ступенем шумозахисту. При цьому у кожної камери профiлю є своя функцiя. Найбiльша призначена для збiльшення жорсткостi - саме в неї вставляють П-подiбний металевий профiль. Звiдси i назва вiкон - металопластиковi. Іншi камери служать для крiплення фурнiтури i вiдведення води.


Двi сторони однiєї медалi

Одна з переваг металопластикових вiкон їх герметичнiсть могло б стати недолiком, якби не можливостi ще однiєї складової конструкцiї вiкна фурнiтури. У деяких системах закривання є положення, при якому залишається невеликий зазор мiж рамою i стулкою, тому вiкно залишається небагато прочиненим. Цього достатньо, щоб примiщення проветривалось. Однак можна робити це i при закритих вiкнах, оскiльки система провiтрювання розташована в конструкцiї самого вiкна i являє собою отвори, якi при звичайнiй силi вiтру перебувають у вiдкритому станi, а при її збiльшеннi спецiальнi пластини притискають пелюстки цих отворi до площини профiлю та вентиляцiї припиняється.


Вибираємо склопакет

Якiсний профiль дозволяє вирiшити проблему протягiв i попадання пилу, а теплозахист вiкна багато в чому залежить вiд светопрозрачной його частини - склопакета. На його частку припадає 80% площi вiкна, тому цiй частинi слiд придiлити особливу увагу.

Якщо два скла або бiльше герметично з'єднати один з одним за допомогою рамки або еластичних мас, що огинають краю, отримаємо iзолюючий склопакет. Аля його виготовлення може бути використано рiзне листове скло, але не просте, оскiльки в цьому випадку вiкно не виконує своєї енергозберiгаючої функцiї.


Матерiал

В даний час iснують i широко використовуються такi типи стекол: енергозберiгаючi, сонцезахиснi, ламiнованi, армованi, вiзерунковi, загартованi, пофарбованi в масi. Кожен з них виконує певну функцiю, завдяки чому склопакети бувають: енергозберiгаючi, стiйкi до ударiв i перепадiв температур, пожаростойкие, армованi i куленепробивнi. Розглянемо тiльки скла, що забезпечують збереження тепла всерединi примiщення.

Сонцезахисним називають скло, яке знижує пропускну здатнiсть свiтлової та теплової енергiї. Тонованi в масi скла також затримують сонячнi променi, але при свiтлопропускання нагрiваються. Таке освiтлення знижує працездатнiсть людини i є недостатнiм для росту рослин. Нерiвномiрне нагрiвання по площинi скла може призвести до його руйнування, тому в багатьох країнах такi скло пакети не використовують.

Найефективнiшими є нiзкоемiссионниє (енергозберiгаючi) скла. До них вiдносять скла з плiвковим низько емiсiйним покриттям. Таку назву вони отримали за те, що пропускають до примiщення короткохвильове, сонячне випромiнювання, але перешкоджають виходу з нього довгохвильового теплового випромiнювання, наприклад вiд опалювальних приладiв. А здатнiсть матерiалiв вiдображати назад в примiщення теплове випромiнювання називається емiсiєю. Скло з «твердим» k-покриттям (Low-Е) затримують вiд 70 до 90% теплового потоку, а з «м'яким» l-покриттям (Double Low-E) вiдображають назад в примiщення до 96% тепла. Основ¬ной недолiк i-скла в порiвняннi з k-склом полягає в зниженої абразивної стiйкостi, що представляє незручностi при їх транспортуваннi. Але це нiяк не позначається на його експлуатацiйних характеристиках, оскiльки скла з i-покриттям ставлять зовнi склопакета, але покриттям всередину, а з k-покриттям - усерединi склопакета.

27-04-2016, 04:36
165 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.