Важливi дрiбницi

Дах замiського будинку - це складна система, якiснi характеристики якої залежать не тiльки вiд виду покрiвельного покриття i способу його монтажу, але ще й вiд того, наскiльки вiдповiдально майстри поставляться до роботи з «важкими мiсцями». В Число останнiх входять коник, ендови, вентиляцiйнi та антеннi висновки, примикання до стiн i пiчних труб i т. Д. Якщо не захистити цю «групу ризику» належним чином, то протiкання, трiщини, розшарування та iншi неприємностi не змусять себе довго чекати.

Щоб цього не сталося, покрiвельники використовують так званi добiрнi елементи, що захищають мiсця переломiв даху (ребра, ковзани, ендови), її торцевi частини i т. Д. До добiрних елементiв також вiдносяться всiлякi драбинки, огороджувальнi решiтки, снiгозатримувачi та iн. Використання одних добiрних елементiв вкрай необхiдно, без iнших цiлком можна обiйтися - все залежить вiд конструктивних особливостей даху, типу покрiвельного матерiалу i т. д. Продумана i ретельна установка добiрних елементiв - це вiдмiтна ознака хорошого виконавця. Майстернiсть, як вiдомо, виявляється в деталях. Саме по них можна повною мiрою судити про квалiфiкацiю покрiвельникiв.

Кожнiй покрiвлi - свiй добiр
Сьогоднi покрiвлi роблять з полiмерно-бiтумних рулонних матерiалiв, керамiчної, цементно-пiщаної, бiтумної i металевої черепицi, металевих оцинкованих листiв i т. Д. Найчастiше (i в самому широкому асортиментi) добiрнi елементи використовуються при монтажi твердих покрiвель - керамiчних, цементно пiщаних, металевих. Що стосується рулонних матерiалiв, то щоб уникнути протiкання вузли та мiсця стикiв i примикань попросту оклеиваются в кiлька шарiв.
В принципi, м'якi покрiвлi практично не потребують добiрних елементах. Так, наприклад, м'яка бiтумна черепиця, володiючи властивiстю згинатися, повторює неправильний рельєф елементiв даху. І все одно добiр при монтажi бiтумної черепицi використовується, хоча i набагато менше. Так, в комплект зазвичай входять карнизнi смуги, коньковиє елементи (з вентиляцiйними отворами), вакуумнi вентилятори (для оптимiзацiї провiтрювання покрiвельної конструкцiї або верхнього перекриття), рулоннi матерiали для нижнього килима, покрiвельнi цвяхи або гачки та iн. Однак, якщо можна так висловитися, у всiй своїй красi i рiзноманiттi представленi перш за все добiрнi елементи, службовцi для пристрою покрiвель з металу, а також натуральної та цементно-пiщаної черепицi. Про них i пiде мова далi.

Металевi аксесуари
Для виготовлення добiрних елементiв металевої покрiвлi, виконаної з металочерепицi або профiльованого листа залiза, зазвичай використовують оцинковану сталь з полiмерним покриттям товщиною 0,5-0,7 мм. Добiр повинен мати той же колiр лакофарбового покриття, що i покрiвельне залiзо. Це надає даху закiнчений вигляд. Вартiсть добiрних елементiв нестандартних розмiрiв розраховується для кожного замовлення окремо i залежить вiд складностi архiтектури будiвлi. Найбiльш поширенi для металевих дахiв: куточок (внутрiшнiй i зовнiшнiй), примикання, накладка коника i ендови, вiдлив цоколя, карнизна планка, перехiднi i кутовi планки, снiгозатримувальнi пристрої, ринви i т. Д.

У тих мiсцях, де сходяться два рiзноспрямованi ската покрiвлi, використовуються планки коника або ендови. Вони бувають декiлькох видiв залежно вiд нахилу покрiвлi. Чим менше нахил, тим ширше повинен бути коник. Пiд прямий коник обов'язково потрiбен хвильової ущiльнювач (для черепицi), а для металевого листа - унiверсальний (трикутний).

Планки ендови дублюються. Нижня планка робиться ширшою. Вона ставиться пiд покрiвельний матерiал i забезпечує стiк водi. Верхня накриває покрiвельний матерiал i тим самим приховує мiсця рiзiв, а також захищає нижню вiд забруднення пилом, брудом i листям.

Торцевi планки служать для закриття торцiв щоб уникнути задування дощу i снiгу. Перехiднi планки використовуються в складних переходах рiзних скатiв i для закриття тих мiсць, де сходяться стiна i крiвля. В обробцi внутрiшнiх i зовнiшнiх кутiв фасаду застосовуються кутовi планки. Також куточками захищаються вiд проникнення вологи мiсця стикiв покрiвлi з вертикальними поверхнями - пiчними трубами з цегли, стiнами.

Що потрiбно черепицi?

Добiрнi елементи, використовуванi при влаштуваннi черепичної покрiвлi (глиняного або цементно-пiщаної), виготовляються не тiльки з глини, як можна було б припустити. Цей натуральний матерiал служить насамперед для виробництва рiзного роду декоративних елементiв. Сьогоднi європейськi заводи випускають величезну кiлькiсть декоративних покрiвельних ковзанiв у виглядi орлiв, пiвнiв, коней, куль, хрестiв, лiлiй, шишок iталiйської сосни i т. Д. Крiм того, керамiчними, як правило, роблять деталi i блоки для дахового вентиляцiйних систем (вентиляцiйна черепиця ), а також Т-, X- i
Y-образнi елементи, якi використовуються для облицювання нестандартних дiлянок покрiвлi.

Що стосується «аксесуарiв» для облаштування ендови (ребристий жолобок i т. П.), Прохiдних покрiвельних елементiв (прохiдна черепиця, насадка вентиляцiйної труби, протiвоосадочний ковпак), систем безпечного перемiщення та iн., То вони зазвичай виготовляються з алюмiнiю, мiдi, свинцю або полiвiнiлхлориду (ПВХ).
Десятки найменувань добiрних елементiв, виконаних з рiзних матерiалiв i службовцiв для заключної обробки черепичної покрiвлi, утворюють струнку покрiвельну систему, в якiй продуманi i конструктивно вирiшенi всi основнi вузли i сполучення, що зустрiчаються при влаштуваннi дахiв рiзних архiтектурних форм. Але, природно, розробкою подiбної системи повиннi займатися досвiдченi майстри. В iншому випадку можна тiльки зiпсувати справу.

Застосування елементiв добору, виконаних з м'яких металiв i пластмас, дозволяє виключити будь-якi протiкання в уразливих мiсцях (розжолобках, хребтах, примиканнях до труб i стiн, при установцi мансардних вiкон, люкiв, антен) i забезпечує високу надiйнiсть всiєї черепичним даху.

Снiг не пройде!

Ряснi снiгопади, якi, як вiдомо, не рiдкiсть в наших краях, часто призводять до того, що на покрiвлi скупчуються досить високi кучугури. Перепади температури роблять снiг вельми щiльним, за рахунок чого його маса значно зростає. Пiд час вiдлиги мiж снiгом i покрiвельним покриттям утворюється водяна прошарок, що приводить до лавиноподiбного сходу снiгу. Неважко здогадатися, який ударною силою володiє падає з великої висоти снiговий ком. Саме тому системи снiгозатримання майже завжди входять в набiр аксесуарiв для покрiвлi - як твердої, так i м'якої (враховуючи унiверсальнiсть даних пристосувань, ми присвятили їм окрему главку).
Встановивши снiгозатримуючої перепони по периметру будинку можна без побоювання ходити навколо нього, не боячись, що
снiговий пласт несподiвано з'їде з даху. Однак це досить дороге задоволення i не завжди здiйсненне технiчно. Тому спланувати установку снiгозатримуючої системи можна таким чином, щоб захистити тiльки найбiльш небезпечнi зони. До них належать, наприклад, вiдкритi сходи та гаражнi ворота, що знаходяться безпосередньо пiд покрiвлею на шляху передбачуваного сходу снiгу. При багаторiвневих покрiвлях необхiдно також передбачити систему снiгозатримання для захисту нижнiх ярусiв, адже падаюча снiжна маса запросто може пошкодити покрiвельне покриття i створити серйознi проблеми. Пам'ятайте: початкова економiя на системi снiгозатримання на покрiвлi не раз оберталася дуже серйозними витратами на усунення наслiдкiв сходження снiгових пластiв. Усi матерiали за темою на www.zagorod.spb.ru

Вадим АЛЕКСЄЄВ
4-05-2016, 11:56
145 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.