» » Криза не стане могилою для будiвництва

Криза не стане могилою для будiвництва

Не можна сказати, що житловi проблеми були сьогоднi на засiданнi в Державнiй думi в центрi уваги. Фiнансова криза, яка пiдкосила росiйську економiку, має набагато бiльш помiтнi i яскравi аспекти, нiж будiвництво житла. Проблеми банкiвського сектора, зростання безробiття, зупинка великих пiдприємств, макроекономiчнi показники - все це залишається в центрi уваги уряду i парламенту. Проте сказати, що тема житла не пiднiмалася взагалi, було б не зовсiм точним.

Звiтуючи за роботу в 2008 роцi, глава кабiнету Володимир Путiн не забув нагадати, що, незважаючи на кризовi явища, якi почали розвиватися з початку осенi 2008 року, будiвельна галузь досягла найвищих показникiв за всю iсторiю сучасної Росiї. За даними прем'єра, в минулому роцi "було побудовано 64 млн. Квадратних метрiв житла - це найкращий показник за всю iсторiю новiтньої Росiї". Путiн позитивно оцiнив роботу Фонду ЖКГ. "Як показують зустрiчi в регiонах, хороший вiдгук зустрiли програми Фонду реформування ЖКГ з розселення аварiйного i старого житла, ремонту багатоквартирних будинкiв. Завдяки їм, цим програмам, бiльше 120 тис. Осiб уже отримали або отримують в самий найближчий час новi квартири, а в цiлому полiпшать умови свого життя 7 млн. громадян Росiї за цими програмами. Не менш важливо i те, що значно прискорилися перетворення в комунальнiй сферi. Додам, що робота Фонду реформування ЖКГ залишиться одним з найважливiшим прiоритетiв у дiяльностi Уряду ", - запевнив прем'єр.

Особливу увагу було придiлено житлу для вiйськовослужбовцiв та ветеранiв. Тут в найближчому майбутньому очiкується справжнiй ривок. "Ми продовжимо роботу щодо вирiшення житлових проблем вiйськовослужбовцiв. Торiк для них було побудовано або придбано понад 22 тис. Квартир. План на поточний рiк - 45 тис. Квартир. Торiк було 22, цього року буде 45 тис., Збiльшення бiльше нiж у два рази, - заявив глава уряду. - Це означає, що вже наприкiнцi наступного, 2012 вiйськовослужбовцi Мiноборони i громадяни, що звiльняються з вiйськової служби, будуть повнiстю забезпеченi постiйним житлом. Ви знаєте, наскiльки це важливо i як довго ми йдемо до вирiшення цього завдання. А до кiнця 2012 року буде сформований службовий фонд Збройних Сил. За iншим силовим вiдомствам цi завдання будуть виконанi, вiдповiдно, в 2012-2013 роках ".

Ранiше обiцянi заходи iз забезпечення житлом ветеранiв повиннi принести свої плоди вже в самому найближчому майбутньому. "Президент обiцяв ветеранам Великої Вiтчизняної вiйни до 1 травня 2012 забезпечити їх житлом. І хочу вам сказати, що таке завдання, безумовно, буде виконана. До 1 травня 2012 нужденнi ветерани Великої Вiтчизняної вiйни повнiстю отримають житло", - запевнив Володимир Путiн.

Зупинився прем'єр i на зведеннi iнфраструктури, зокрема, на будiвництвi дорiг i реформу електроенергетики. "Побудовано 2300 автомобiльних дорiг; завершений ключовий етап реформування електроенергетики, i звертаю вашу увагу, перехiд до нового пристрою енергетичного господарства пройшов без єдиного збою", - зазначив прем'єр.

Але, звичайно, з особливою увагою зацiкавленi особи вислухали цифри, що стосуються будiвництва житла, якi займуть своє мiсце в новому, антикризовому бюджетi. Всупереч очiкуванням, коли передбачалося трястися буквально над кожною копiйкою, на будiвництвi житла уряд вирiшив не економити. "Ми вiддаємо собi звiт в тому, що буде непросто утримати набранi темпи житлового будiвництва, але все ж вважаємо, що ця галузь може стати одним з локомотивiв, який потягне за собою всю економiку, - заявив прем'єр. - У 2009 роцi за рахунок федеральних i регiональних бюджетiв, коштiв Фонду ЖКГ, Агентства з iпотечного кредитування на стимулювання будiвництва та iншi житловi програми буде витрачена безпрецедентна сума - 440 млрд. рублiв (у 2008 роцi це було 249). Уявляєте, рiзниця яка? Майже в два рази бiльше, нiж рiк тому . Цi грошi еквiвалентнi вартостi, хочу це пiдкреслити, - вартостi однiєї третини всього житлового ринку в країнi ".

"Хочу вам доповiсти, зараз ми практично вирiшили питання про ще одну, додаткової капiталiзацiї Агентства з iпотечного та житлового кредитування в обсязi 20 млрд. Рублiв i, крiм цього, про надання цьому Агентству кредиту в обсязi 40 млрд. Рублiв iз коштiв, призначених на пiдтримку банкiвської системи. 60 млрд. рублiв, майже 2 млрд. доларiв додатково - дуже пристойнi грошi. Природно, за рахунок усiх цих коштiв, обсяг яких в цiлому досягне пiвтрильйона рублiв, ми не тiльки пiдтримаємо стройиндустрию, а й просунемо вирiшення житлових проблем громадян " , - пiдбив пiдсумок темi нерухомостi глава кабiнету.

Висновок з усiх цих висловлювань можна зробити один: якщо буде прийнята антикризова програма з вказаними параметрами (а в цьому мало хто сумнiвається), то говорити про похорони будiвельної галузi в Росiї рано. Будуть будуватися будинки, люди будуть отримувати або купувати житло, i, можливо, з сьогоднiшньої непростої ситуацiї будiвельна галузь дiйсно вийде оновленою.

автор: Максим Артемов джерело - pron.ru
8-11-2014, 23:28
124 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.