» » До чого призведе введення податку на нерухомiсть

До чого призведе введення податку на нерухомiсть


До чого призведе введення податку на нерухомiсть


Введення податку на нерухомiсть - завжди було хвилюючою темою в незалежнiй Українi. І вона нерiдко знову «спливала» перед черговими парламентськими або президентськими виборами, що, по сутi, вiдбувається i зараз.

Інфобуд провiв своє дослiдження чи потрiбен зараз податок на нерухомiсть Українi, а якщо потрiбен то в якiй формi.

Перший вiце-президент Союзу фахiвцiв з нерухомого майна України Ігор Однопозов, вважає, що цей вид податку можновладцi дуже часто iменували «податком для багатих». По сутi, мета введення такого податку (яка звучала, принаймнi, з вуст деяких полiтикiв, наприклад, народного депутата Андрiя Павловського - автора законопроекту № 2113 вiд 2008 року «Про податок на нерухоме майно (нерухомiсть)») була дуже шляхетною.

Партiя БЮТ хотiла ввести цей вид податку тiльки для власникiв «замкiв», величезних квартир, а простих смертних, тих, хто «задовольнявся» хоча б трикiмнатної квартирою взагалi не «чiпати».

Однак, як вважає юрист Тетяна Монтян, податок на нерухомiсть або повиннi платити всi, але по-чесному, або його взагалi нiхто не повинен платити.

Начальник департаменту будiвництва, нерухомостi i земельного права АК «Коннов i Созановський» Вiталiй Правдюк говорить, що на сьогоднiшнiй день на розглядi Верховної Ради України перебуває кiлька законопроектiв, що передбачають введення податку на нерухомiсть.

Це законопроект «Про податок на нерухоме майно (нерухомiсть), вiдмiнне вiд земельної дiлянки», зареєстрований у В? України пiд номером № 3533; законопроект № 2378 з тiєю ж назвою за своєю суттю не вiдрiзняється вiд законопроекту № 3533 i законопроект № 2113 «Про податок на нерухоме майно».

Проектом № 3533 передбачається введення податку на нерухомiсть, вiдмiнну вiд земельної дiлянки. Проект № 2113 вiдмiнностей мiж нерухомiстю i землею не проводить, однак за змiстом бiльшостi положень законопроекту видно, що мова йде саме про нерухоме майно, вiдмiнне вiд землi.

Законопроект № 2113 передбачає оподаткування фiзичних осiб, якi володiють нерухомiстю загальною площею 300 кв. м i бiльше, i юридичних осiб i СПД, якi володiють нерухомiстю понад 100 кв. м.

Згiдно з законопроектом № 2113 для фiзосiб, якi володiють вiд 300 до 350 кв. м нерухомого майна, встановлюється ставка 0,5%. А далi, зi збiльшенням на 50 кв. м ця ставка пiдвищується щоразу на 1%.

Ну, а кому пощастило мати бiльше, нiж 510 кв. м, той вже повинен розщедритися i викласти 5%. Оплачувати чимало повиннi i юрособи: 100-150 кв. м обкладаються 1% i далi на кожнi зростаючi 50 кв. м вiдсоток збiльшується на одиницю.

А от ставка податку на нерухомiсть згiдно законопроекту № 2378 i його «близнюка» документу № 3533 повинна встановлюватися мiсцевими органами влади в розрахунку на рiк у гривнях за 1 кв. м площi об'єкта оподаткування.

Виходячи з аналiзу тексту Проекту № 3533, можна зробити висновок, що зазначений документ являє собою перероблений проект № 2378 з урахуванням зауважень профiльних комiтетiв Верховної Ради i Головного науково-експертного управлiння.

Тетяна Монтян упевнена, що оплата цього виду податку, враховуючи квадратнi метри, є невiрною i абсурдною. На її думку, платники податкiв будуть знаходити елементарнi способи «мiнiмiзацiї» цього виду податку - реєструвати «зайву» площу на родичiв, знайомих або на якi-небудь «лiвi» юридичнi особи. Бiльш того, вона каже, що повинен платитися у виглядi вiдсоткiв вiд вартостi нерухомого майна.

Ігор Однопозов, також стверджує, що цей податок повинен бути невисоким, наприклад, 0,01%.

Експерти, опитанi InfoBud, одностайнi в думцi, що країна не готова до впровадження в життя податку на нерухомiсть. Як зазначає Ігор Однопозов, по-перше, в Українi не створений реєстр власникiв нерухомостi.

«У цьому важливому реєстрi, який є в будь-якiй цивiлiзованiй країнi, повинна знаходитися iнформацiя про всiх фiзичних та юридичних осiб, якi володiють або коли-небудь володiли тiєю або iншою нерухомiстю (останнє теж дуже важливо). Сьогоднi ж в Українi є iнформацiя про осiб i їх об'єкти, якими вони володiють у даний момент », - говорить експерт.

По-друге, в Українi так i не створений кадастр земель. А адже земля теж є нерухомiстю. Сьогоднi в цьому сенсi iснує повна плутанина - земельнi дiлянки для садiвництва, пiд особисте пiдсобне господарство, пiд окремими будовами i т. Д. Такого, на думку Тетяни Монтян, бути взагалi не повинно.

Таким чином, Україна не готова до введення цього податку i над цим потрiбно ще серйозно попрацювати. Як видно роботи буде чимало у сферi вироблення нових законодавчо-правових актiв, а також нових загальнодержавних реєстрiв. Останнi, на думку експертiв, складнiше розробити i впровадити, нiж закони i нормативи. Пояснюється це тим, що нерухомiсть i земля далекi вiд облiку та впорядкування.


29-04-2016, 13:47
162 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.