» » НБУ вирiшив остаточно покiнчити з валютним кредитуванням в Українi

НБУ вирiшив остаточно покiнчити з валютним кредитуванням в Українi

НБУ вирiшив остаточно покiнчити з валютним кредитуванням в Українi

Для зниження тиску на курс гривнi Нацбанк вирiшив повнiстю заборонити в Українi валютне кредитування. Цю перспективу в п'ятницю на закритiй нарадi банкiри обговорили з НБУ. Регулятор уже висловив готовнiсть кредитувати банки в гривнях пiд заставу наявних у них валютних депозитiв. Банкiри не проти повного переходу на гривневе кредитування, проте побоюються, що iнiцiатива Нацбанку призведе до зниження ставок за валютними депозитами, їх тимчасового вiдтоку, а гривня, отримана за операцiями своп, пiдсилить девальвацiю нацiональної валюти.

Як повiдомив один з банкiрiв, у п'ятницю на закритiй нарадi в Нацбанку регулятор оголосив про намiр повнiстю заборонити валютне кредитування не тiльки населення, але й пiдприємств. «Як перехiдний варiант, напевно, залишимо якiсь види валютного кредитування. Але вирiшили, що якщо скасовувати, то скасовувати все », - пiдтвердило високопоставлене джерело в НБУ. Дату заборони вiн називати не став, вiдзначивши, що це питання знаходиться у веденнi виконавчого директора з валютного регулювання Анатолiя Балюка. «Напевно скоро», - додав чиновник НБУ. «Коли один з банкiрiв обурився i запитав:« Куди нам дiвати валютнi депозити, якщо ми не можемо кредитувати? », Директор валютного департаменту сказав, що запропонує нам свопи», - розповiв банкiр.

Нацбанк став боротися з валютним кредитуванням вiдразу пiсля початку кризи, яка призвела до девальвацiї гривнi на 60%. У жовтнi 2008 року НБУ прийняв постанову №319, яка дозволила банкам видавати кредити у валютi тiльки резидентам, що мають валютну виручку. Вже в груднi НБУ ввiв в дiю новi норми резервування, якi зробили невигiдним кредитування населення у валютi: ставка резервування при видачi кредиту склала 50% його суми, а при простроченнi на один день - 100%. У червнi поточного року Верховна рада прийняла закон, що пiдтверджує заборону на кредитування в iноземнiй валютi. Позики у валютi дозволили брати фiзичним особам в безготiвковiй формi тiльки для оплати лiкування та навчання за кордоном. Компанiї для отримання кредиту повиннi були мати валютну виручку.

До повної заборони валютних позик банкiри претензiй не мають. «Валютне кредитування все одно стоїть, оскiльки ми можемо видавати валютнi кредити тiльки експортерам. Тому скасування валютних позик не є проблемою. Зупинка потрiбна, якщо ми хочемо пiдтримувати свою грошову одиницю ", - вважає i. о. голови правлiння Індекс-банку Євгенiя Чемерис. За словами банкiрiв, великi мiжнароднi компанiї, що працюють в Українi, навiть зацiкавленi в гривневих кредитах. «Рiчний форвард в гривнях у Лондонi коштує близько 35-37%, пiврiчний дорожче - 40%. Головнi центри великих iноземних компанiй-iмпортерiв там можуть хеджувати ризики. Виходить, тут фондуватися дешевше з урахуванням курсових ризикiв. Отже, поки кредит в гривнях дешевше 35%, брати його вигiднiше, нiж у доларах ", - пояснив начальник казначейства одного з найбiльших банкiв з iноземним капiталом.

Але заборона на валютне кредитування зробить для банкiв абсолютно невигiдним спостережуване зараз активне залучення валютних вкладiв. За даними НБУ, у серпнi приплив депозитiв у систему склав усього 2,07 млрд грн (+ 0,7%) i з урахуванням ослаблення офiцiйного курсу гривнi на 3,8% банкiри констатують вiдтiк вкладiв. Рiзка позитивна динамiка спостерiгалася тiльки по валютних вкладах - населення (6830000000 грн; + 6,7%) та пiдприємств (2270000000 грн; + 4,9%). «На валютнi депозити в основному перекладали гривневi, особливо в банках, що пропонували пiльговий курс», - зазначив один з банкiрiв. В результатi активної конвертацiї гривневих внескiв (вiдтiк 4,23 млрд грн; -4,2%) обсяг валютних вирiс на $ 392 млн, до $ 13320000000.

Щоб припинити приплив валютних депозитiв, банки будуть змушенi значно знизити ставки по них. «Це нововведення збiльшить вiдтiк валюти з країни через VIP-клiєнтiв, - упевнений один з банкiрiв. - Ставка в 10% або менше не покриває ризику знаходження грошей у цiй країнi, i мої клiєнти вiдкривають рахунки в Швейцарiї або хоча б в Чехiї ». Побоюються банкiри i планованих НБУ своп-операцiй з валютними пасивами. «Необхiдно внести змiни до законодавства щодо деривативiв, дозволивши в Українi форексний своп. Крiм того, необхiдно переглянути облiк валютної позицiї, тому що за кордоном своп взагалi не впливає на валютну позицiю, - говорить скарбник одного з банкiв з росiйським капiталом. - А що будуть робити банки з гривнею, отриманою в НБУ на стандартних умовах? Кредитувати нею не будуть, тому що нiкого, i ця гривня знову пiде на валютний ринок, розкручуючи курс ».

18-03-2016, 06:56
158 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.