» » Україна знову на "передовiй" серед кризових країн

Україна знову на "передовiй" серед кризових країн

Україна знову на "передовiй" серед кризових країнУкраїна найбiльше постраждала вiд глобальної фiнансової кризи серед країн Схiдної Європи та Центральної Азiї.

Такi данi рiчного звiту Європейського банку реконструкцiї та розвитку щодо стану економiк країн його дiяльностi - пост-комунiстичних держав Схiдної Європи, Росiї та Центральної Азiї, передає "Нiмецька хвиля".

З 29 країн дiяльностi ЄБР? Україна увiйшла в число п'яти, де падiння валового внутрiшнього продукту за рiк виражатиметься двозначним числом - 14%.

Однак вступ країни до СОТ допомiг пом'якшити протекцiонiстський тиск української влади пiд час кризи.

За даними ЄБРР, глибину кризи в Українi зумовило декiлька чинникiв.

Крiм глобальної фiнансової кризи, це - падiння попиту на її продукцiю за кордоном, падiння мiжнародних цiн на сталь та хiмiчнi добрива - головнi статтi українського експорту, а також зростання цiн на iмпортований газ.

Прямi iнвестицiї в українську економiку скоротилися вперше за 10 рокiв.

Стабiльного росту української економiки можна досягти лише через глибокi структурнi та iнституцiйнi реформи, можливо, у контекстi подальшого зближення з ЄС, зазначається у звiтi ЄБРР.

Банк вважає, що одним з найголовнiших завдань Києва є стабiлiзацiя фiнансового сектора, щоб банки могли вiдновити позики сектору нерухомостi, який в Українi зазнав найбiльшого удару з усiх країн дiяльностi ЄБРР.

Влада також повинна уникнути переведення у реальнi грошi державного боргу та повернути державний дефiцит до стiйкого стану.

Але перспективи одужання найближчим часом ускладнюються низьким попитом як в Українi, так i за кордоном, зазначає ЄБРР.


www.ПРАВДА.com.ua
13-03-2016, 12:52
152 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.