Гохран вже "почистили"

Гохран вже "почистили"!


Сума цiнностей, накопичених у Державному сховищi України, за останнi 2,5 року зменшилася в пiвтора рази, повiдомила прес-служба Рахункової палати України.

"Порушуючи законодавство, Держсховище, за згодою Мiнфiну, продавало дорогоцiннi метали i каменi та вироби з них без проведення аукцiонiв i не за ринковими цiнами", - вказується в прес-релiзi Рахункової палати в четвер.

У прес-релiзi нагадується, що створення Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та Державного сховища передбачало, що Кабiнет мiнiстрiв буде розташовувати потужним резервом, який дозволить не тiльки забезпечувати державнi потреби в цих металах, а й стане постiйним i iстотним джерелом поповнення державного бюджету.

Однак, за даними Рахункової палати, з 2008 року Мiнфiн без будь-яких обґрунтувань припинив формувати Держфонд за рахунок коштiв держбюджету, а на 2009-2012 роки кошти на цi цiлi взагалi не передбаченi: саме це призвело до скорочення суми цiнностей Держсховища.

"Кабмiн так i не забезпечив вимоги законодавства щодо зарахування до Держфонду всiх запасiв дорогоцiнних металiв i каменiв, якi знаходяться в держвласностi, i навiть не володiє достовiрною iнформацiєю про всiй їх сукупностi", - наголошується в прес-релiзi.

За оцiнкою Рахункової палати, прийнятi в 2008-2009 роках урядом i Мiнфiном управлiнськi рiшення ставлять пiд сумнiв доцiльнiсть подальшої дiяльностi Держсховища.

"Із загального обсягу цiнностей Держфонду, реалiзованих протягом 2007-2008 рокiв, лише 15% направлено пiдприємствам i науково-дослiдним установам державної форми власностi, а iншi 85% - проданi приватним та iноземним пiдприємствам", - наголошується в повiдомленнi.

Згiдно прес-релiзу, Мiнфiн не формує i не поповнює Держфонд з усiх передбачених законодавством джерел, зокрема, за рахунок скуплених у населення i невикуплених з-пiд застави ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

Крiм того, за даними Рахункової палати, Мiнфiном не здiйснювався належний контроль за надходженнями до держбюджету вiд операцiй з реалiзацiї дорогоцiнних металiв i каменiв: уряд i Мiнфiн не визначили критерiї оцiнки вартостi цiнностей, якi переходять у власнiсть держави i реалiзуються Держсховищем.

"Вартiсть зарахованих до Держфонду дорогоцiнних металiв i каменiв не вiдображає їх реальної ринкової вартостi", - пояснюється в прес-релiзi.


Джерело:
15-04-2016, 18:36
188 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.