Застосування цементу

Застосування цементу

При проектуваннi та зведеннi залiзобетонних конструкцiй слiд широко застосовувати ефективнi попередньо напруженi тонкостiннi i пустотiлi збiрнi залiзобетоннi конструкцiї i деталi з високомiцних бетонiв, широко використовуючи швидкодiючi i високомарочних цементи.

В якостi несучих конструкцiй в стiнах, перекриттях i покриттях рекомендується застосовувати армованi силiкатнi вироби - балки, плити, панелi, вiконнi та двернi перемички i т. П., А також неармованi силiкатнi i золо-цементнi стiновi вироби.

Застосування ненесучих залiзобетонних i бетонних перегородок забороняється в усiх видах будинкiв, за винятком великопанельних будинкiв трансформаторних i тягових пiдстанцiй, а також душових кабiн та iнших мокрих примiщень.

Забороняється застосовувати бетон на цементi марки вище 300 для пiдготовки пiд фундаменти i для пiдлог. Пiдготовки повиннi влаштовуватися з щебеню, цегляного бою або з бетону на мiсцевих в'яжучих матерiалах, а також з щебеню, обробленого дьогтьових в'яжучими матерiалами.

Застосування бетону на цементi марки вище 300 для пiдготовок пiд поли допускається при установцi верстатiв i устаткування безпосередньо на пiдлогах i для пiдлог, призначених пiд важкий транспорт (наприклад, трактори), для пiдготовки пiд фундаменти при влаштуваннi їх на слабких водонасичених грунтах, а також для пiдлог в котельнях (перед фронтом котлiв) i для пiдлог у мокрих примiщеннях лазень i пралень.

Приготування бетону i розчину має бути зосереджена на бетонних заводах, а при малих обсягах робiт - на механiзованих пересувних установках.

Приготування жорстких бетонних сумiшей для збiрних залiзобетонних конструкцiй слiд, як правило, виробляти у змiшувачах примусової перемiшування.

Забороняється приготування бетону i розчину без попереднього пiдбору їх складу; повинна застосовуватися вагова дозування цементу.

Застосування Непромитий i нефракцiонованого щебеню, гравiю i пiску при приготуваннi бетону забороняється. Дрiбнi пiски слiд збагачувати вiдсiвом вiд дроблення каменя або бiльш великим пiском. Кiлькiсть великого заповнювача в сумiшi заповнювачiв повинно бути найбiльшим з допустимих (без порушення пов'язаностi сумiшi).

При необхiдностi у використаннi портландцементу марки бiльш високою, нiж це потрiбно для приготування бетону проектної мiцностi, рекомендується вводити тонкопомолотие активнi добавки (основнi доменнi шлаки, трепел, пемза, зола вiднесення теплових станцiй i iн.) І наповнювачi (борошно кам'яних порiд, зола мiнерального палива та iн.) у кiлькостi, визначенiй на пiдставi лабораторних випробувань.

Забороняється збiльшення витрати цементу для прискорення наростання мiцностi бетону. Для цiєї мети слiд застосовувати хiмiчнi добавки (прискорювачi твердiння цементу) i термовологiсної обробки бетонних виробiв (пропарювання, електронагрiв i автоклавну обробку), а також комплекс заходiв.

Застосування цементних розчинiв для каменкой кладки, як правило, забороняється, за винятком випадкiв, викликаних технiчною необхiднiстю. Для кладки стiн малоповерхових будiвель рекомендується застосовувати мiсцевi в'яжучi, а також в'яжучi на базi спiльного помелу негашеного вапна i меленого пiску, шлаку, трепелу, цегляного бою i т. П. Забороняється застосовувати цемент натомiсть вапна у всiх випадках, коли застосування вапна передбачено проектом або технiчними умовами на виробництво будiвельно-монтажних робiт.

При виготовленнi бетонних i залiзобетонних конструкцiй i виробiв слiд застосовувати вiбрування, вiбрацiя з пригрузкой та iн.

При виготовленнi бетонних i залiзобетонних конструкцiй i виробiв iз застосуванням пропарювання або електропрогрева до складу бетону рекомендується вводити тонкомолотиє гранульованi доменнi шлаки, трепел та iншi гiдравлiчнi добавки, а при автоклавної обробцi - також тонкомолотий кварцовий пiсок.

Необхiдно суворо дотримуватися правил зберiгання i транспортування цементу.
29-12-2014, 14:24
144 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.