Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

При якiй температурi укладати фундамент »Економiка та будiвництво

При якiй температурi укладати фундамент »Економiка та будiвництво

Заливка фундаменту здiйснюється в двi стадiї: схоплювання (близько доби) i твердiння. Для максимальної ефективностi необхiдно дотримуватися деяких правил, у тому числi i пiдбiр пори року з найбiльш комфортним температурним режимом (вiд +3 до +25 ° C). Марка цементу також впливає на кiнцеву мiцнiсть фундаменту, однак будь бетон, навiть найвищої якостi, набуває проектну мiцнiсть протягом перших чотирьох тижнiв з моменту заливки. При температурi нижче вищевказаної норми вода змiнює свiй стан з рiдкого у твердий, безповоротно руйнуючи при цьому незастиглий фундамент.

Технологiї, що використовуються при будiвництвi »Економiка та будiвництво


Для будiвництва всiх видiв будинкiв i котеджiв ми застосовуємо новiтнi технологiї.
Наприклад, використовуємо неснимаемого пiнополiстирольну опалубку. Її використання дуже високотехнологiчне i просто, так як забезпечує достатню теплозахист i звукоiзоляцiю, комфортно в роботi, значно знижує вартiсть i швидкiсть будiвельних робiт. Також конструкцiї, отриманi на основi неснiмаемой пенополистирольной опалубки мiцнi та довговiчнi. Росiя використовує цей досвiд зарубiжних країн, зокрема країн Європи, Канади, США, вже 15 рокiв.
Технологiя роботи з неснiмаемой пенополистирольной опалубкою являє собою з'єднання двох технологiй: будiвництва стiн з великорозмiрних пустотних блокiв, панелей i монолiтного домобудiвництва. Пустотiлi елементи опалубки (блоки зi спiненого самозагасаючого пiнополiстиролу) складаються один на iнший, як дитина складає кубики, а потiм заливаються пiнобетоном. При затвердiннi бетону, опалубка не знiмається, так як служить надалi утеплювачем для стiн будiвлi.Сучаснi покрiвельнi матерiали: натуральна, металева, бiтумна та композитна черепиця »Економiка та будiвництво

Сучаснi покрiвельнi матерiали: натуральна, металева, бiтумна та композитна черепиця »Економiка та будiвництво
Ринок будiвельних матерiалiв досить широкий i зараз є багато покрiвельних матерiалiв, якi здатнi задовольнити навiть найвищi вимоги.
Одним iз цiкавих i дуже якiсних покрiвельних матерiалiв є натуральна черепиця. Її зовнiшнiй вигляд вселяє велич, а мiцнiсть довiру. Але не варто забувати про те, що такий покрiвельний матерiал багато важить, тому буде потрiбно будувати масивнi i мiцнi стiни i фундамент. Але як би не було натуральна черепиця дуже довговiчна, а також екологiчно чиста.
Альтернативою натуральнiй черепицi є металочерепиця. Вона має ряд переваг. Головними є низька вартiсть, а також надiйнiсть. Завдяки таким достоїнств металочерепиця на сьогоднiшнiй день, мабуть, найпопулярнiший покрiвельний матерiал. А завдяки особливому полiмерному покриттю, матерiал стає довговiчним i набуває потрiбний окрас. Але є й недолiки, наприклад, пiдвищена витрата при укладаннi на даху складної форми.

Що таке самовiльна споруда »Все для дачi

Що таке самовiльна споруда »Все для дачi

Питанням, пов'язаним з будiвлями, зведеними самовiльно, зараз придiляється особлива увага. Разом з тим, самовiльна споруда житлового будiвлi в окремих випадках може бути легалiзована. Але, щоб уникнути проблем, краще все ж будувати дачу або будинок за законом.

М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

На сьогоднiшнiй день одним з популярних матерiалiв, використовуваних як покрiвельне покриття, є м'яка покрiвля. Серед споживачiв вона також вiдома як гнучка або бiтумна черепиця. Цей сучасний матерiал володiє численними достоїнствами, в тому числi, гнучкiстю i еластичнiстю.
М'яку покрiвлю роблять у виглядi невеликих пластин (гонтiв) рiзної конфiгурацiї. Гонти можуть бути у виглядi ромба, прямокутника, овалу та iнших форм, що дозволяє застосовувати всiлякi рiшення при дизайнерському оформленнi даху.
В якостi пiдстави для покрiвлi використовується стеклохолст, на обидвi сторони якого попередньо заливається першокласний бiтум. Для додання покрiвлi потрiбного кольору на зовнiшню поверхню гонту наноситься кам'яна присипка. Зворотний бiк покривається клейким шаром iз запобiжною плiвкою з полiетилену.
Природне вплив сонячних променiв призводить до спiкання м'якої покрiвлi. В результатi покриття перетворюється в цiльну поверхню, надiйно захищаючи будинок вiд протiкання, а вiдсутнiсть металевих компонентiв у складi запобiгає шум даху пiд час проливного дощу або граду.

Осушення дiлянки перед будiвництвом »Економiка та будiвництво

Осушення дiлянки перед будiвництвом »Економiка та будiвництво Заздалегiдь неможливо передбачити поведiнку ґрунтових вод, тому запобiгти можливi наслiдки i осушити дiлянку, на якiй планується будiвництво. Цей вид робiт не потрiбно при кожному будiвництвi, проте процедуру осушення необхiдно провести, якщо дiлянка знаходиться в низинi або розташовується в мiсцi неглибокого залягання грунтових вод. Не зайвим буде прорахувати максимальний рiвень опадiв, що випадають, щоб переконатися, що дiлянка не буде затоплений зливовими водами.
Чи не осушених дiлянку небезпечний для майбутньої будови. З ґрунту вимиваються солi i мiнеральнi речовини, через що вона втрачає щiльнiсть, i надлишок води просочується у верхнi шари. Через це вiдбувається розмив фундаменту i затоплення пiдвалу. Може також просто утворюватися вогкiсть, цвiль i грибковий налiт.

Що таке екологiчне житло »Економiка та будiвництво

Що таке екологiчне житло »Економiка та будiвництво
Екодiм не просто житло, а спосiб життя, залежний вiд навколишньої природи, клiмату, мiсцевих традицiй.
У лiтнiй перiод значна частина населення нашої країни вирощує сiльськогосподарську продукцiю на дiлянцi, i заготовляють її на зиму. Таким чином, надвiрнi споруди та подвiр'я повиннi бути зручними i функцiональними.
Першорядним умовою виживання людства є недоторкана або вiдновлена ??природне середовище. Для зменшення згубного впливу на природу житлово - комунальним господарством, поступово житло має стати екологiчним.
Екодiм являє собою систему, що має позитивний екологiчний ресурс. У нього входить присадибна дiлянка i будинок з нульовим енергоспоживанням. На дiлянцi повинна iснувати бiологiчна переробка та утилiзацiя органiчних вiдходiв. Житло доступне для бiльшої частини населення.

Розшивання швiв вуличної плитки »Економiка та будiвництво

Розшивання швiв вуличної плитки »Економiка та будiвництво

Етап закладення швiв, найважливiший момент пiсля укладання вуличної плитки. При iгноруваннi цiєї роботи, укладена ранiше плитка, пiсля зими обов'язково розтрiскається i вiдстане вiд основи. Причина руйнувань - вода, вона потрапляє в шви, в холоднi перiоди замерзає i при потеплiннi тане всерединi, руйнує плитку.

Фуга - розчин для закладення плиткових швiв. Цей матерiал продається у всiх будiвельних магазинах в сухому сипучому або рiдкому готовому виглядi. По-призначенню буває для внутрiшнiх i зовнiшнiх робiт. Має рiзний колiрний спектр, також можлива фуга з блиском, а деякi в складi мають протигрибковi домiшки.

Будинки з пiноблокiв, недорого i надiйно »Економiка та будiвництво

Будинки з пiноблокiв, недорого i надiйно »Економiка та будiвництво

У вас з'явилася думка побудувати власний будинок, причому заощадити на будiвництвi якомога бiльше. Найкращим виходом буде будiвництво будинку з пiноблоку. При порiвняннi цегляного будинку i аналогiчного будинку, але побудованого з пiноблоку, дуже легко можна побачити, що рiзниця у вартостi досить вiдчутна.

Товщина стiн ПІНОБЛОЧНИХ будинкiв, завжди не менш 30 см, а часом i набагато бiльше. Якщо говорити про теплоiзоляцiйних властивостях пiноблокiв, то така товщина цього матерiалу, вважається приблизно такий же, як метрова товщина стiни, викладеної з цегли. Така теплоiзоляцiя дозволяє досить вiдчутно заощадити простiр. Іншим корисним перевагою даних будинкiв вважається їх здатнiсть «дихати», в результатi життя в цьому будинку набагато зручнiше.

Гiдроiзоляцiя фундаменту будинку »Економiка та будiвництво

Гiдроiзоляцiя фундаменту будинку »Економiка та будiвництво

У бiльшостi випадкiв фундамент вважається самою вiдповiдальною i дорогою конструкцiєю будiвлi. Вiн весь час пiддається впливу вологи, хiмiчних речовин, якi мiстяться в грунтових водах. Через здатнiсть бетону пропускати вологу, часто, на його поверхнi може утворюватися цвiль. Крiм цього арматура пiддається корозiї. На поверхнi плит виникають трiщини, якi ведуть до руйнування. Для того щоб не допустити руйнування фундаменту i здiйснити захист конструкцiї будiвлi, якi примикають до заглибленим частинах, робиться гiдроiзоляцiя.

У гiдроiзоляцiйних роботах застосовуються рiзнi технологiї та матерiали. Все починається з пiдготовчого етапу. Оброблюванi поверхнi повнiстю висушуються, ретельно очищаються вiд пилу i вирiвнюються. Стирчать кiнцi арматури i дроту зрiзаються. Крiм цього зрубують напливи залiзобетону, наявнi шви, заповнюють бетоном. Залишилися вiд опалубки отвори, зачеканiвают.
игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры