» » Гiдроiзоляцiя фундаменту будинку »Економiка та будiвництво

Гiдроiзоляцiя фундаменту будинку »Економiка та будiвництво

Гiдроiзоляцiя фундаменту будинку »Економiка та будiвництво

У бiльшостi випадкiв фундамент вважається самою вiдповiдальною i дорогою конструкцiєю будiвлi. Вiн весь час пiддається впливу вологи, хiмiчних речовин, якi мiстяться в грунтових водах. Через здатнiсть бетону пропускати вологу, часто, на його поверхнi може утворюватися цвiль. Крiм цього арматура пiддається корозiї. На поверхнi плит виникають трiщини, якi ведуть до руйнування. Для того щоб не допустити руйнування фундаменту i здiйснити захист конструкцiї будiвлi, якi примикають до заглибленим частинах, робиться гiдроiзоляцiя.

Для подачi бетону або розчину в будiвництвi застосовують , з докладними характеристиками можна ознайомитися за посиланням вище.

У гiдроiзоляцiйних роботах застосовуються рiзнi технологiї та матерiали. Все починається з пiдготовчого етапу. Оброблюванi поверхнi повнiстю висушуються, ретельно очищаються вiд пилу i вирiвнюються. Стирчать кiнцi арматури i дроту зрiзаються. Крiм цього зрубують напливи залiзобетону, наявнi шви, заповнюють бетоном. Залишилися вiд опалубки отвори, зачеканiвают.

На наступному етапi, цементним розчином затираються всi нерiвностi. Якщо застосовуються рулоннi матерiали, попередньо робиться обштукатурювання поверхнi, з подальшим висушуванням. Якщо використовуються мастики, то пiд час гiдроiзоляцiйних робiт, потрiбно виконати захист фундаменту вiд попадання вологи.

Поверхня бетону повинна вiдповiдати конкретним вимогам, без яких виконувати гiдроiзоляцiйнi роботи заборонено. Основною вимогою є загрунтованi поверхню.

В основному застосовують грунтовки, до складу яких входять розчинники, що мають низьку швидкiсть випаровування. Пiсля заливки поверхнi, отштукатуренние елементи повиннi бути заґрунтованi, через чотири години. Інодi дозволяється грунтування вологих поверхонь, однак склад грунту, в цьому випадку повинен складатися з водної основи. Недопускается вiдлущування ґрунту, потрiбно обов'язково стежити за тим, щоб в'язка речовина, пiд час контакту з бетоном вiдмежовувалася, а у зчеплення була достатня мiцнiсть.
26-03-2016, 02:12
158 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.