» » Фен Шуй в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Фен Шуй в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Фен Шуй в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Хочете бути впевненi вже заздалегiдь, що результатом ремонту або перепланування буде не тiльки новий i естетичний iнтер'єр, а й вiдчуття виняткового комфорту, затишку саме для вас? Тодi корисною стане можлива у нас, консультацiя фахiвця фен шуй.

Фен Шуй дозволяє за допомогою iнтер'єру досягти пiдтримки саме вашого здоров'я i успiху, а при необхiдностi ефективно захиститися i вiд несприятливих впливiв оточення. Для розрахункiв, крiм компасних замiрiв, обов'язково використовуються дати народження мешканцiв, щоб вибрати для кожного оптимальне для самовiдчуття мiсце в примiщеннi, колiрну гамму, сприятливi форми, види матерiалiв, яскравiсть освiтлення i зображення. Стиль iнтер'єру при цьому нi в якiй мiрi не порушується, а навпаки, - набуває рис iндивiдуальностi замовника, стає ексклюзивним, завдяки, нерастiражiрованним i iнодi найдрiбнiших деталей, що створює рiвновагу Інь i Ян. Багато господарiв квартир, вiдзначають, що в їхньому будинку, вже на етапi найпростiших перепланувань з'являється нове вiдчуття приємної атмосфери, створеної поки одними лише формами стiн. Однак у бiльшостi випадкiв, можна не вдаватися до перепланування, адже фен шуй має в своєму арсеналi рiзноманiтнi засоби створення рiвноваги людини з навколишнiм середовищем - вiд самих недорогих у виглядi фарби i символiв, до найвишуканiших, у виглядi натуральних мiнералiв i фонтанiв.

Фен Шуй створює згода людини, його улюблених предметiв i вiдтiнкiв кольорiв з ритмом навколишнього - iнтер'єру, природи i Всесвiту, спираючись на їх безмежнi ресурси.

Консультацiя фахiвця включає друкованi матерiали, якi виявляться корисними на кожному етапi багатоденного процесу створення iнтер'єру, розкриють механiзми впливу цього примiщення на вашi перспективи i можливостi в сферах:

- Здоров'я i взаємин для чоловiкiв, жiнок, дiтей у цьому будинку;

-перешкоджає або пiдтримки в кар'єрi i можливостi заробiтку, успiшностi в учебе- для кожного з членiв сiм'ї;

-стабiльностi, можливостi ризикувати, ступеня ймовiрностi щасливих або несчатсних випадкiв i яких саме, розвитку здiбностей.

Кожне примiщення має свiй настрiй, яке передається в бiльшiй чи меншiй мiрi людинi, залежно вiд його сприйнятливостi. Якщо число гуа людини 5, то вiн вiдрiзняється значною стiйкiстю до впливу несприятливих факторiв навколишнього середовища, такi люди можуть жити практично в будь-яких умовах. Сильнi, але дещо менш стiйкi до негативних факторiв люди з гуа 2, iншi ж числа «покровителi» не можуть в бiльшостi випадкiв в належнiй мiрi надавати пiдтримку та захист своїм власникам.

Хороший чи поганий Фен Шуй мiсця життя становить одну третину нашого успiху або невдач в життi, на рiвнi з результатами наших особистих досягнень i долею, - у виглядi соцiального статусу, особливостей зовнiшностi та iн., Яку ми отримуємо в момент народження. Тому свiдома змiна особистого простору може стати вiдчутним доповненням в прагненнi полiпшити якiсть життя.


Фен Шуй примiщень, друкований документ-

Мiстить iнформацiю корисну для всiх етапiв облаштування примiщення

Енергетичний потенцiал дому та квартири- опис.

Вплив ландшафту.

Лицьове напрямок i гексаграма квартири, повна iнтерпретацiя- вплив примiщення на будь-яких мешканцiв.

Вiдповiдно триграм примiщення для iнтер'єру сприятливо переважання ..., прийнятно ...

Може сприяти дiяльностi пов'язаної з:

Номер будинку.

Номер квартири.

Числа Гуа та рекомендацiї по датах народження-сприятливi напрями та мiсця розташування, кольору форми, предмети, матерiали для кожного мешканця в iнтер'єрi.

Основоположне значення секторiв (Палацiв) та їх розташування в примiщеннi.

Рекомендацiї по корекцiї. Актуальнiсть на перiод 2008- 2024 рр. - Колiр форма, матерiали, освiтлення, символiка кожного сектора i кiмнати.

Геомантiческой таблиця -комбiнацiя Летючих Зiрок в цьому примiщеннi i їх розташування.

Комбiнацiї Летючих Зiрок у Палацах за ступенем значущостi i силi влiянiя- iнтерпретацiя, коригуючi засоби в кожному випадку, а також особливостi освiтлення, колiрної гами, символiки, форм i зображень в кожнiй кiмнатi, санвузлi, кухнi, холi ....

Варiанти планувань.

Засоби корекцiї Зiрок року, зiрок мiсяцi (фен шуй офiсiв).

Довiдковi матерiали. Китайськi iєроглiфи. Дзеркало всерединi примiщення. Аксесуари та декор. Захист. Деструктивнi елементи за вiкном. Очищення примiщення вiд стороннiх енергоiнформацiйних полiв. Захист- зображення (або предмет) навпроти вхiдних дверей. Геопатогеннi зони, локалiзацiя методи нейтралiзацiї.
28-05-2016, 01:33
200 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.